vineri, 3 ianuarie 2020

Pentru cei care îi urăsc pe daci şi tot ce ţine de istoria veche a RomânieiIată o listă cu 17 cărţi şi 4 dovezi clare care arată că Dacia a fost o provincie măreaţă

  Există în zilele noastre o atitudine agresivă (aparent inexplicabilă) împotriva celor care promovează istoria adevărată a Daciei de acum 2 milenii. Şi nu e vorba doar de oameni obişnuiţi (troli de pe Internet) şi chiar de specialişti, “personalităţi” apărute după Revoluţie (să le spunem “noul val”) care aruncă cu noroi şi ridiculizează tot ce ţine de Dacia şi daci. S-a ajuns până acolo încât cei care susţin istoria veritabilă a Daciei să fie consideraţi jignitor ca fiind “dacopaţi” sau chiar şi mai aberant “vânduţi ruşilor” sau “vânduţi lui Putin”, etc., ignorându-se cu bună seama documente vechi de secole şi cercetări ale mai multor istorici, realizate în peste 100 de ani.
De exemplu, profesorul universitar doctor Alexandru Călinescu, specialist în critică literară, spune că “dacopaţii sunt într-o mare eroare susţinând că ţara noastră se numeşte România dintr-o „mare eroare istorică”: ea ar trebui să se numească Dacia, dar numele de România a fost impus de Vatican şi de către statele occidentale, ce voiau astfel să supună poporul român inventându-i origini latine”. Domnul profesor nu crede în conspiraţia francmasonică de la mijlocul secolului al XIX-lea, când, într-adevăr, ni s-a impus forţat numele de România, în loc de Dacia. De către cine? De către francmasonii care au invadat elitele noastre intelectuale.
Problema este că numele de Dacia dat populaţiei româneşti nu a fost inventat nici de Ceauşescu şi nici de “dacopaţii” din zilele noastre, nici de Putin, nici de poporul rus, ci apare în documente şi inscripţii din secolele trecute. Am spus-o de câteva ori pe acest site, dar am să mă repet din nou cu argumente şi în acest articol:
1)    O hartă publicată la Londra în anul 1835 şi denumită “Germania, Dacia”, prezintă teritoriul Daciei de acum 2.000 de ani.


  Harta a fost publicată pe contul de Flickr a lui Daniel Siegfriedsohn, care, conform domniei sale ar fi fost publicată la Londra în anul 1835. Primul lucru care îţi atrage atenţia la această hartă îl reprezintă faptul că poartă numele de “Germania Dacia”, ambele nume cât se poate de “româneşti”. Cel mai curios îl reprezintă folosirea numelui de “Germania”, în loc de englezescul “Germany”; pesemne că editorul hărţii a hotărât să păstreze denumirile originale în limba latină. Acest lucru se observă şi din folosirea numelui latin de “Mare Hadriaticum”, de exemplu, în loc de “Adriatic Sea”, adică “Marea Adriatică”. Acest lucru ar putea însemna că harta ar fi posibil să fie o copie după o hartă mult mai veche, probabil una antică.
În funcţie de teritoriile observate (Sarmatia – Ucraina/Rusia de astăzi, Noricum – Austria de azi sau Illyricum – fosta Iugoslavie din secolul al XX-lea), se poate trage concluzia că harta aceasta reproduce cum arăta Europa acum circa 2.000 de ani, în timpul Imperiului Roman. Precum se vede, atunci Dacia reprezenta un regat foarte puternic în Europa, înainte de a fi transformat în provincie romană ceva mai târziu.
2)    Epitaful în limba grecească al unei pietre de mormânt din interiorul bisericii Golia din Iaşi, datată 1753 (deci cu circa un secol înainte de apariţia statului “România”):

Nici pământeană, nici din Dacia nu sunt, amice
Byza mea, Byza, producătoare de bărbaţi glorioşi, îmi este patria,
M’a născut Ghiorghios soţiei sale şi mama Eufrosina,
Numele meu este Sultana cea cu viaţa scurtă
Şi eram soţia lui Mihail Racoviţă,
Domnitorului înţelept al Dacilor şi Misienilor.
Vai! vai! n’am murit în patria mea
Ci soarta m’a răpit pe pământul Misienilor
În anul al treilea şi o mie de la Hristos
Plus cincizeci, şi şepte ori o sută (=1753)
În ziua de sâmbătă a lui Ianuarie,
Cam pe la început, adecă a două zi.

Vedeţi cum se vorbeşte de domnitorul Mihail Racoviţă (care a fost şi domn al Moldovei şi cel al Ţării Româneşti) de “domnitor al dacilor şi misienilor”, în niciun caz de “domnitor al românilor”. Misienii sunt un alt nume pentru vlahi, iar aceşti vlahi sunt urmaşi ai tracilor. Aşadar, ţara noastră se putea numi “Valahia” sau “Dacia”, fiind urmaşi ai tracilor şi dacilor. Soţia sa, Sultana Racoviţă, precizează faptul că nu s-a născut în “Dacia”, ci în Bizanţ.
3)    Piatra de mormânt a Smarandei Ghica, fiică de domnitor, din Biserica Sf. Gheorghe din Iaşi, datată 1738:

„Aci zace sub pământ după moartea ei / Prea strălucita Domniţă, nobila Smaranda / Fiică a piosului Egemon al întregei Dacie / Domnul Grigorie Ghica, fruntaşul / Celor din Bizanţ, atât pentru strălucirea neamului / cât şi pentru piositate / În anul 1738, Ianuar 22”.
“Egemon” este un arhaism pentru “conducător”; aşadar, Grigore Ghica (care a fost şi el domnitor al Moldovei şi al Ţării Româneşti) este considerat a fi fost “conducătorul Daciei”, nu al “României”.
4)    O lucrare germană din 1683, scrisă de compozitorul Daniel Speer (1636-1707) şi intitulată “Ungarischer oder Dacianischer

Simplicissimus” adică „Simplicissimus ungar sau dac”. 
Eroul nostru porneşte din Silezia, petrece un timp în Polonia, vine apoi în Slovacia, unde studiază muzica şi participă la lupte cu turcii, intră la un moment dat în slujba unor magnaţi maghiari care îl aduc în Transilvania, unde, în cele din urmă, se angajează pe lîngă Gheorghe Ştefan, fostul domn al Moldovei (1653-1658), şi apoi pe lîngă nefericitul principe ardelean Acaţiu Barcsai. Acţiunea se petrece aproximativ între 1654-1661, continuînd apoi într-un alt roman „simplician” al lui Speer, “Turkischer Vagant”, în care eroul călătoreşte prin ţinuturile asiatice ale Imperiului otoman.

În acea vreme, s-au tipărit o sumedenie de texte geografice şi istoriografice în legătură cu deplasarea interesului politicii habsburgice către Ungaria şi Balcani; în aceste texte, apare frecvent denumirea Dacia, aplicată uneia sau alteia dintre ţările române, de cele mai multe ori însă tuturor la un loc, marcându-se astfel ideea unităţii lor iniţiale. Tot atunci, circulau cu insistenţă zvonurile despre proiectele „dacice” ale principilor ardeleni — Gabriel Bethlen şi cei doi Rakoczi — ale curţii poloneze şi chiar ale curţii de la Viena. Toate acestea nu-i puteau fi străine lui Daniel Speer. Titlul romanului indică existenţa şi mai ales consistenţa unei idei deosebit de preţioase pentru conştiinţa opiniei publice europene a epocii, dincolo de proiectele urzite de cabinetele diplomatice: ideea reînvierii vechii Dacii, a reunirii celor trei ţări române într-un singur stat, aşa cum o făcuse Mihai Viteazul.
De asemenea, pentru cei cred că Dacia glorioasă e o invenţie a “dacopaţilor” de azi, îi invit să citească următoarele cărţi ale mai multor istorici şi savanţi pe această temă:
      – Herodot din Halicarnas – Istorii, București, 1980
     – Berciu D. – Arta traco-getică, Buc., 1969; De la Burebista la Decebal, Buc, 1980; Unele probleme ale religiei geto-dacilor în lumina noilor cercetări – în Studii și cercetări istorice, XIX, 1972
     – Crișan I.H. – Origini, Buc., 1977; Ceramica geto-dacă, Buc., 1968; Spiritualitatea geto-dacilor, Buc., 1986
     – Daicoviciu C. – Dacica, Cluj, 1970
     – Densușianu N. – Dacia Preistorică, Buc., 1986)
     – Eliade M. – De la Zamolxis la Gingis-han, Buc., 1980,
     – Giurescu C.C. – Formarea poporului român, Craiova, 1973
     – Gramatopol M. – Dacia antiqua, Buc., 1982)
     – lorga N. – Istoria românilor pentru poporul român, Chișinău, 1992
     – Mackendrik P. – Pietrele dacilor vorbesc, Buc., 1978
     – Pârvan V. – Getica, Buc., 1982)
     – Pippidi D.M. – Contribuții la istoria veche a României, Buc., 1967
     – Vulcănescu R. – Mitologie română, Buc., 1987.                                                 Mai știți?

     De două mii de ani capul plecat,
      Vi s-a tot spus că sabia nu îl taie,
      Voi ați crezut,iar „Ei” v-au aruncat
      În capul ploconit, găleți cu zoaie.
      Vă credeți încă neam de Brâncoveni
      Ce nu s-au închinat la nici un pașă?
      Când stați cu mâna-ntinsă la pomeni
      Vă place supușenia asta lașă?
      Nu voi aveaţi un lup ca steag de luptă
      Când mai erați un neam și un popor?
      Coloana vertebrală vă e ruptă
      Și-aţi câștigat statut de cerșetor?
      Nu vă treziți din somnul cel de moarte?
      Vă-ntreabă Ștefan, Mircea și Mihai.
      Un venetic de țară vă desparte
      Și n-o să mai aveți „Gura de Rai”.
      Pe rând, v-ați tot trădat conducătorii,
      Pe Brutus îl aveți în ADeNeu?
      Voi ridicați în slăvi toți vânzătorii,
      De țară, neam, copii și Dumnezeu.
      V-au înrobit străinii fără arme,
      Ei știu că nu mai sunteți luptători,
      Sunteți o populație care doarme
      Și-aţi devenit, din vulturi,niște ciori.
      Tinerii morți s-aveţi azi libertate,
      I-ați și uitat, nici nume nu mai au,
      Ei n-au murit pentru certificate,
      Atât știau: „Doar lașii se predau!”
      V-au luat tot ce-ați avut, dar nu vă pasă,
      Le mulțumiți că încă v-au lăsat
      Dreptul să respirați la voi acasă,
      Dacă veți sta cu capul aplecat.
      Aveți copii? Vă pasă dacă mâine,
      Vor rătăci și ei printre străini?
      Să-și caute bucata lor de pâine,
      Cu un destin de veșnici peregrini?
      Vă pasă dacă ei din depărtare,
      Se-ntorc acasă doar la-nmormântări?
      Tânjind după a voastră sărutare,
      Și-ntâmpinaţi în prag de lumânări?
      Creșteţi nepoți cu taţii duși prin lume,
      Cu mamele argate la stăpâni
      Și ca o națiune de legume,
      Vă e rușine că sunteți români.
      Mai știți mirosul pâinii coaptă-n spuză?
      Mai știți cum sună buciumul pe deal?
      Sau doar neputincioși ca o lăuză,
      Vă așteptați fatidicul final?

              Romeo Serafim / 06 Octombrie 2019 / http://www.justitiarul.ro/

6 comentarii:

 1. Da,sunt de acord să revenim la numele sfânt de DACIA MARE ! Minciuna are picioare scurte ! Este incalabilă să ajungă DEPARTE !

  RăspundețiȘtergere
 2. Bre, voi vă urati singuri! In timpuri de restriste, cand din toate partile pandesc dusmani, nu stai sa faci studii de istorie si nu stai de laudă! Cu lauda voastra de popor nobil si ales ne-am propocsit cu atatia banditi! Mai bine taceati si făceați. Si filozofi ramaneati! E plin internetul de ifose de aleși. Felicitari, v-a ales Iohannis ca sa va stapaneasca si sa va vanda resursele. Dupa Iohannis, poate va mai alege unul de rang si mai jos. Ca sa ia firimiturile ramase dupa ce s-au infruptat toti din Romania.
  Vorba lunga saracia romanului si cand esti in situatie de popor in sclavie muncesti pana iti ies ochii ca sa te ridici in picioare si sa rezisti. Nu umbli beat criță, imbătat cu vitejia stramosilor si impopoțonat in hainele lor. Imbraci hainele stramosilor numai daca esti demn de ele. Daca esti sluga, stai sluga si plange ca nu vine Zamolxis sa te elibereze! Ca tinerilor putin le pasa de istorie! Privesc cu jind spre opulența occidentului, nu spre bucata de pamant ca sa o munceasca.
  Nu stiti cu ce sa ne mai pierdeti timpul pe net. Timpul meu e valoros. Nu mai vreau sa-l dau pe vorbe goale. Fara fapte suntem ca un poloboc gol ce se rostogoleste pe panta muntelui!

  RăspundețiȘtergere
 3. Astept sa se intoarca si dacii de la circ. Am auzit ca si ei sunt doldora de cursuri...😂
  Eu sunt rasu-plansu. Stiu de mult timp ca finalul va fi trist si rușinos pentru romani si plang de mila urmasilor. Dar rad cand vad atata prostie...Adevarul este in fiecare dintre noi. Nu-l cumparam pe bani grei de la guru Cutarescu si nu cumparam indulgențe de la popi.
  Nu incercati sa ma atrageti si pe mine in circul asa zis spiritual romanesc de pe net.Iubesc prea mult Lumina. Si natura, animalele, copiii...Pacat de copii cu atatia adulti plecati la circ!

  https://mariadakhel.blogspot.com/2014/02/circul.html?m=1

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Finalul va fi doar trist și rușinos? Eu sunt convinsă că va fi de-a dreptul dezastruos,pestilențial și mizerabil!!!Și nu este departe...

   Ștergere
 4. Injecția de ură, ca și cea de ne-ură, se întoarce la emitent! Mereu, fără greș!! Amplificat!!!

  RăspundețiȘtergere

Va rog comentariile sa se refere la subiectul articolului si fara cuvinte vulgare. Criticile sunt admise dar sa fie creative si spre schimbare pozitiva. Comentariile carcotasilor si postacilor platiti vor fi sterse. Acest blog nu este retea de socializare.