marți, 30 octombrie 2018

Vindecarea Karmei


  Tipare karmice în perioada intrauterină. Modalităţi de intervenţie asupra fătului pentru evitarea malformaţiilor


Tiparele sau matricele karmice sunt prezente în structura sufletului unei persoane, atat în stare întrupată, cat şi în stare de spirit liber. În perioada intrauterină, încă din prima zi de existenţă a embrionului, există o determinare clară a acestor tipare asupra evoluţiei fiinţei. Influenţa este mai slabă în primele 3 luni de la concepţie şi din ce în ce mai pregnantă ulterior. Materia din care este alcătuit corpul fizic este concepută de spirit împreună cu îngerul întrupător. Aceştia construiesc haina eterică (învelişurile sufletului) şi aura (învelişul de energie). Spiritul generează lumină proprie datorită scanteii divine cu care este înzestrat. Sufletul este cel care înmagazinează karma, el îşi poate modifica în timpul unei întrupări aspectul hainei eterice, adică se poate păta cu diverse culori, corespunzătoare păcatelor, care influenţează, de fapt, destinul omului. De aceea este judecat sufletul. Acesta dispune de liber arbitru (raţiune), de voinţă, de emoţii şi sentimente şi de simţuri (cele 5 simţuri ale omului, la care se pot adăuga şi alte simţuri, aşa-zis paranormale).
Spiritul are nevoie de suflet pentru a-şi săvîrşi misiunea şi de un trup fizic animat de suflet prin puterea Duhului Sfînt.

Spiritul este Divinul din fiecare fiinţă, el deţine, de fapt adevărul, este informaţie pură. Prin el se realizează planul lui Dumnezeu. Sufletul este luminat de spirit şi reprezintă vibraţie, energie, undă. Spiritul are nevoie de suflet pentru a-şi săvîrşi misiunea şi de un trup fizic animat de suflet prin puterea Duhului Sfînt. Spiritul şi sufletul cu învelişurile sale formează lumina lăuntrică a fiinţei umane, iar aura reprezintă lumina exterioară formată din şapte straturi de culori diferite.

Tiparele karmice există la orice om în stare latentă, ele acţionează subtil atunci cînd apare condiţia propice pentru a se dezvolta matricea corespunzătoare karmei respective. De pildă, o mamă fumătoare sau alcoolică, încă din primele zile de sarcină, fără să bănuiască, poate determina naşterea unui copil vicios, deoarece în karma ei este deja inserat codul consumului de tutun sau de alcool, dependenţa de aceste produse nocive. Sufletul copilului ce vine la întrupare absoarbe prin particulele sale toate informaţiile primite prin aura mamei, ca un burete de lumină. Aceste informaţii sunt, de fapt, cordoane din eter fin, sensibile, care leagă chakrele mamei de cele ale copilului (în primele trei luni de sarcină se leagă de sufletul acestuia iar apoi direct de aura lui). Astfel, karma se întipăreşte, se fixează, dă o nouă turnură evoluţiei copilului, îl învăluie ca pe un cocon, apar corzi de vibraţii joase. La naştere vine cu ele toate înfăşurate în aură, se mai adaugă ulterior şi altele, în funcţie de conduita familiei sale - blesteme, farmece, magie neagră, alte fapte grave săvarşite de rudele apropiate, care îl influenţează direct pe copil. Aceste peceţi trebuie rupte, întrucat ele formează lanţurile karmice care se transmit din generaţie în generaţie, se învechesc şi, de cele mai multe ori nu se mai ştiu cauzele lor. De aceea, este bine ca orice terapie complementară să aibă în vedere şi karma. Preoţii cu har pot rupe lanţul karmic prin molifte, iar terapeuţii cu clarvedere pot vizualiza corzile din aură şi le pot rupe.

În concluzie, pentru ca viitoarea fiinţă să aibă o karmă mai bună, este necesar ca mama să gandească pozitiv, să fie iubitoare, să cerceteze karma înaintaşilor, să i se întocmească chestionarul karmic, să consulte un preot sau un terapeut specializat în vindecarea karmică. Pentru ruperea peceţilor sau desfiinţarea tiparelor/matricelor karmice, se pot aplica simbolurile creştine de lumină: "Boala din oglindă", "Schimbarea ursitei", "Aflarea luminii", de câte trei ori pe zi, pe chakrele corespunzătoare, cu rugăciunile specifice.

     Cordoanele karmice de la înaintaşi

O reţea karmică cuprinde karma întregului neam pe linie maternă şi paternă. Se manifestă mai pregnant karma pe linie maternă, cordoanele sunt mai puternice şi acţionează îndeosebi pe chakra inimii şi pe chakra rădăcină, deci există un fel de cordon ombilical invizibil care ne afectează existenţa chiar şi la vârste înaintate. Înaintaşii noştri îşi pun amprenta asupra evoluţiei noastre spirituale, profesionale şi, nu în ultimul rând, fizice. Cauzele profunde ale bolilor sau ale eşecurilor personale trebuie căutate de-a lungul lanţului karmic al înaintaşilor, pe "firul ombilical". Păcatul se moşteneşte atunci când nu este spovedit. De asemenea, se moştenesc blestemul nedezlegat sau vraja nedesfăcută. Acestea se învechesc şi îngreunează karma urmaşilor. Şi pentru preot este greu să lucreze. Trebuie făcută o redresare spirituală conştientă de către cel afectat, chiar dacă acesta are o conduită conformă cu morala creştină. Redresarea presupune milostenie, post, rugăciuni pentru strămoşi, pentru înălţarea sufletelor înaintaşilor, molifte, dezlegări, etc.

Cordoanele karmice se rup şi prin acţiunea de autovindecare, prin vizualizarea problemelor, conştientizarea lor şi eliminarea mentală/emoţională a cauzelor care îngreunează karma, eliberarea sufletului de aceste cordoane. Se pot aplica simbolurile creştine pentru vizualizare şi eliberare mentală şi emoţională: "Dumnezeu în toţi şi în unul", "Adevărul e unul singur", "Crucea fără nume", cu rugăciunile specifice.

       Reţele karmice. Înregistrarea sentinţelor asupra sufletelor
 Procesul de întrupare este coordonat de îngerii savanţi în întruparea sufletelor. Aceştia provin din Opal (cerul X), dintr-o divizie specială. Nu trebuie confundaţi cu îngerii păzitori, nici cu cei călători spaţiali, nici cu cei destrupători. Aceştia au misiune aparte. Planul de întrupare este cunoscut cu mult timp înainte de îngerul întrupător, căci, după judecata particulară a Domnului Iisus Christos, sufletul unit cu spiritul primeşte o pecete karmică (la sufletele întrupate ea se află în zona inimii). Pecetea conţine un cod inserat imediat după judecată. De fapt, codul cuprinde sentinţa aplicată sufletului şi restanţa karmică din viaţa anterioară. Îngerul întrupător descifrează codul din pecete şi-l însoţeşte pe suflet la coborarea în plan terestru. De-abia la botez vine îngerul păzitor, din Oştirea Sfîntului Arhanghel Mihail sau din alte oştiri (dacă sufletul primeşte o misiune specială).

Legătura karmică este perpetuă, trece din generaţie în generaţie şi culege tot ce înseamnă negativ din comportamentul omului: boli, suferinţe psihice, necazuri, ghinioane, păcate grele, fapte împotriva Duhului Sfînt, nespovedite. Toate acestea constituie baza spirituală, care se moşteneşte, cauza complexă a problemelor noastre din viaţa actuală, rădăcina adâncă a soartei, care depinde de karma strămoşească. Chiar neamul, poporul din care ne tragem seva ne afectează karma, prin atitudinea strămoşilor faţă de Dumnezeu, faţă de Darurile Sale. Sentinţele aplicate sufletelor se înregistrează nu doar în marea bibliotecă cerească (cronica Akasha), ci şi în spectrul sufletului; este un cod specific al fiecărui muritor, ca o ştampilă. Această ştampilă cu care venim la întrupare se aplică pe chakra inimii şi apare ca un opaiţ auriu în care este întipărită, engramată sentinţa aplicată de Domnul Iisus la judecata sufletului. Este un limbaj inaccesibil pământenilor, deocamdată.
Acest "cip" are inserat şi tiparul karmic restant pentru viaţa viitoare, după judecata particulară şi executarea pedepsei, acolo unde este cazul (pedeapsa poate consta şi în reeducarea sufletului printr-o şcoală cerească). Chiar venirea pe Terra poate să constituie o pedeapsă în sine, atunci când omul vine cu o karma grea, mai are de ispăşit multe greşeli personale sau trebuie să rupă lanţul karmic strămoşesc şi pentru aceasta trebuie să se reîntrupeze. Legătura cu îngerul păzitor l-ar scuti pe om de orice efect, dacă aceasta ar fi continuă şi dacă omul ar fi perseverent în urmarea moralei creştine. Altfel, vom fi înlănţuiţi într-un cerc vicios, se vor perpetua păcatul, blestemul, vraja, ghinionul, se vor săvîrşi fapte grave sub imperiul legii karmei.

     Îmbunătăţirea karmei, soluţii pentru ruperea lanţului karmic

 Afirmaţii vindecătoare: "Sunt vindecat pe deplin. Nu am ghinion. Voi reuşi tot ceea ce-mi propun!". "Am curajul să înfrunt viaţa cu toate greutăţile ei!". "Sunt puternic, echilibrat, mă descurc în orice situaţie!". "Nu sunt singur niciodată. Mă simt protejat şi iubit!". "Sunt pregătit pentru orice. Accept ceea ce-mi rezervă viitorul!". "Ceea ce mi se întâmplă este în planul divin! Toate se vor rezolva, toate vor trece!".

Karma se îmbunătăţeşte şi prin confruntarea persoanei cu problemele care o obsedează, de pildă, teama de păianjeni este indusă în mentalul unei persoane de o experienţă nefericită din trecut, de cele mai multe ori din copilărie. Se confruntă subiectul cu o situaţie asemănătoare, se retrăieşte momentul cheie, prin asumarea riscului. Subiectul va rosti următoarea afirmaţie: "Nu-mi este teamă de această vietate. Este creaţia Domnului, cel ce Le-a făcut pe toate, este parte din Univers, o iubesc şi o respect!". Nu este necesar ca subiectul să atingă păianjenul, poate să-l atingă mental şi emoţional, să-l mîngîie de la distanţă. Lanţul karmic se poate rupe şi prin terapia iubirii, aşa cum, în basme, fata cea frumoasă săruta broscoiul care se transforma într-un prinţ fermecător, deci karma nefastă se modifică pozitiv, pentru că omul începe să creadă în propria soartă, ca fiind benefică. El are, de fapt, soluţia eliberării din lanţul depersonalizării.

      Lucrul pe corpul mental superior (spiritual)

 Karma se vindecă prin atingerea resorturilor intime, profunde ale personalităţii bolnavului. Se lucrează pe corpurile superioare prin activarea conştiinţei de sine, a mentalului superior, se trezeşte forul Eu-lui, prin rezonanţă cu Scînteia Divină, căci Eu-l este strâns legat de aceasta.
Plecând de la trezirea Eu-lui, de la conştientizarea cauzelor profunde ale problemelor existente, se trece treptat la vindecare, la nivelul corpului spiritual, unde există cele mai fine straturi ale aurei în legătură cu Divinitatea. Acolo, liberul arbitru este înfrânt prin inundarea cu lumină, se reface canalul de comunicare cu Divinitatea. Acest canal de lumină l-am avut activat toţi la naştere, dar de cele mai multe ori se rupe din cauza gândirii noastre materialiste, a raţionamentelor mecanice, extrem de logice. Cei care-şi folosesc preponderent emisfera dreaptă a creierului se axează pe intuiţie şi au acest canal sensibil. Dar mulţi oameni care-l au nu-l folosesc, nu se conectează la minunata energie a Divinităţii, o forţă uriaşă şi totalmente la dispoziţia lor!
                               
Pentru a vindeca Karma la nivelul corpului mental superior trebuie să vizualizezi problema în biocîmp, prin scanarea acestui strat fin al aurei, să descifrezi semnalele primite şi să le interpretezi, ceea ce necesită măiestrie şi răbdare deosebită. Este şi o muncă de psihoterapie, căci se discută mult cu pacientul. Acesta poate să-ţi dea indicii utile şi va coopera la propria vindecare, cu condiţia să conştientizeze cauzele problemelor sale - păcate, vicii din trecut, greşeli sau preluarea de bunăvoie, din milă, altruism sau solidaritate, a problemelor emoţionale ale celorlalţi. Trebuie să rupi cordoanele create prin depedenţă atunci când acestea au devenit nocive pentru nivelul mental sau emoţional, căci aceste cordoane reuşesc, de cele mai multe ori, să influenţeze şi buna funcţionare a corpului fizic.

Vindecarea concretă se face prin terapia iubirii, a iertării celor care ne-au greşit, în mod necondiţionat! Nu este vorba de o simplă concesie, ci de un angajament ferm. Se renunţă astfel la gândul de ură, mânie, invidie, răzbunare pentru ca aceste corpuri subtile să se elibereze de cordoanele de lumină negative. Ele secătuiesc energetic corpul omenesc şi nu permit o evoluţie normală din punct de vedere spiritual.

  Sursa: Daniela Ghigeanu, Alba Iulia, bioenergoterapeut, membru al Asociatiei Nationale pentru Terapii Complementare din Romania - ANATECOR

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Va rog comentariile sa se refere la subiectul articolului si fara cuvinte vulgare. Criticile sunt admise dar sa fie creative si spre schimbare pozitiva. Comentariile carcotasilor si postacilor platiti vor fi sterse. Acest blog nu este retea de socializare.