joi, 6 octombrie 2016

Cine sunt evreii khazari?


 Oricine va încerca să critice pe liderii evrei conducători ai planetei vor fi etichetati ca "antisemiți"!
Cui îi folosește de fapt antisemitismul și ce înseamnă antisemitism și cine sunt evreii ca "rasă"! Aflați în acest articol!
Dar mai întâi să vedem ce spunea fostul președinte Shimon Perez în fața plenului parlamentului israelian:

Scriitorul şi cercetătorul evreu Alfred M. Lilenthal a scris:
 „Nu există nici un antropolog reputat care să nu fie de acord că ideea de rasă evreiască este o prostie la fel de mare ca şi ideea de rasă ariană… Ştiinţa antropologică divide umanitatea în numai trei rase recognoscibile: rasa neagră, cea mongoloidă sau orientală şi cea caucaziană sau albă (deşi unii vorbesc şi de o a patra rasă, cea australoidă)… Membrii Credinţei evreieşti se regăsesc în toate cele trei rase şi în subdiviziunile lor”. Nasul coroiat considerat atât de „evreiesc” este o trăsătură genetică întâlnită în sudul Rusiei şi în Caucaz, nicidecum în Israel.

În anul 740 e.n., un popor numit khazar a trecut în masă la iudaism. Iată ce scrie Koestler în această direcţie:
„Khazarii nu au venit din Iordania, ci de pe Volga. Ei nu au venit din
Canaan, ci din Caucaz. Din punct de vedere genetic, ei sunt mai înrudiţi cu hunii, ungarii şi maghiarii decât cu sămânţa lui Avraam, Isaac şi Iacov. Istoria imperiului khazar, care iese treptat la iveală, începe să semene tot mai mult cu cea mai crudă festă pe care ne-a jucat-o vreodată istoria”. Dezorientati? Lăsați-mă să clarific lucrurile.

Să lămurim întâi câțiva termeni pe care lumea îi vehiculează zilnic. Cine sunt de fapt semiții?
Conform foarte conservatorului și avizatului "Oxford Universal Dictionary" (Enciclopedia Oxford):
"termenul de "semit" a fost utilizat întâia oară în 1875 și desemnează o persoană care aparține rasei umane și care include aproape toate popoarele care, în Geneza 10 (Vechiul Testament) sunt urmașele lui "Sem" fiul lui Noe (Enoh) și care au ca limbă maternă o limbă semitică - de aici acazii, fenicienii, ebraicii, aramenii, arabii, asirienii..."[1]
În Lexiconul Langer de istorie universală se spune că:
"ar trebui luată mereu în considerare raportarea termenului de "semit" nu doar la un singur popor, ci la o serie de popoare a căror limbă maternă este semitică"[2]

 Ei bine, amatorul va spune: "Iată, avem ebraici și semiți."
Corect, ebraicii sunt semiți, dar se pune întrebarea, ce au ebraicii în comun cu evreii?
Asa cum veti vedea imediat, evreii moderni n-au NIMIC comun cu ebraicii.
Să analizăm împreună istoria. Cine sunt ebraicii?

Ebraicii nu-și au originea în Chaldeea, așa cum s-a susținut adeseori în mod eronat. Dimpotrivă, ei au venit ca străini în Chaldeea, unde au fost tratați și alungați ca atare de către localnici.
Țara de origine a ebraicilor este descrisă în Cartea I a lui Moise capitolul 10, versetul 30, ca fiind teritoriul întins de la Messa până la Saphar, muntele dinspre ieșire (ceea ce înseamnă "muntele de est" de Ebal), deci spațiul de la Punt-Usal-Saba (Saba), în punctul cel mai sudic al Peninsulei Arabice.
"Sălașurile lor se întindeau de la Mesa spre Sefar, până la Muntele
Răsăritului"[3]
Așa cum ați citit deja, în Vechiul Testament, Sem este numit fiul lui Noe(h)
(Enoh), ceea ce este însă greșit. Acest lucru fusese stabilit, pentru ca Neemia și Ezra (scribul ezdra) au luat poeziile și legendele vechiului Babilon, mai întâi le-au copiat și pe urmă le-au falsificat după nevoile lor. (Așa cum au făcut și cu povestirea regelui Sargon I, pe care au integrat-o poveștii lui Moise, dar care însă avea în realitate o cu totul altă istorie. În afară de asta Moise a trăit circa 2.300 de ani după Sargon I).

În fapt, ebraicii provin din acea zonă geografică pe care ne-o indică și Vechiul Testament în cartea I lui Moise, capitolul 10, versetul 30, și anume din partea cea mai îngustă a Mării Roșii, foarte la sud, la poalele muntelui Ebal. Din diferitele triburi, acolo s-a format un nou neam. Căpetenia acestui neam era respinsă de tribul râioșilor al cărei nume era Abil Habr. După acest Abil Habr, noul trib s-a numit în curând al "habriților", din care mai târziu s-a format denumirea de "ebraici". Exclușii altor triburi s-au alăturat curând acestui nou trib al lui Abil Habr, precum și alți foști sclavi și sclave. Astfel s-a format un nou popor de sine stătător.
Pe țărm, Abil Habr a construit o fortăreață și a cucerit repede insula Bara (Perim) aflată vis-a-vis, care aparținea de marele regat egiptean. Abil Habr s-a unit acolo cu triburile etiopiene ale amharilor și ale chabililor. Alături de ele, Abil Habr a invadat ținutul maurilor până la lacul Ungan Ungan (actuala Uganda), cucerindu-l în întregime. Aici și-a creat regatul și aici s-a format adevăratul popor al ebraicilor. De atunci, mijlocul acestei țări a căpătat denumirea de "Habr", după Abil Habr.

Dat fiind faptul că Abil Habr a făcut poligamia lege, deoarece multe femei erau întreținute în același timp, din toate aceste feluri de oameni care-i erau supuși a reieșit un popor cu adevărat nou.
Ajuns la maturitate, Abil Habr a fost lovit de o grea boală sexuală. În acea vreme era cunoscut un bătrân vrăjitor din tribul geniților din ținutul Sina (sau Sinai). Fiindcă se spunea despre acesta că înfăptuia minuni prin jertfe sângeroase către un zeu sălbatic, l-a chemat și Abil Habr la el. Acest preot a adus ebraicilor ritul circumciziei și pe zeul sângelui și al răzbunării Iaho/Iahve/El Shaddai. Acest reptilian Yahwe i s-a arătat mai târziu lui Avraam, urmașul lui Abil Habr, rostind cuvintele "Ani ha El Shaddai" ("Eu sunt El Shaddai"), cerând multe sacrificii de sânge și încheind contractul cu ebraicii (legătura de sânge ebraică).


Abil Habr își extindea însă teritoriul stăpânit și pregătea un război împotriva țării Habas, al cărei împărat era însă înrudit cu faraonul, cerându-le astfel ajutorul egiptenilor. Faraonul care era pe atunci Sesostris I a trimis o flotă și o armată, pregătindu-le ebraicilor o înfrângere distrugătoare. Războinicii faraonului au ocupat și fortăreața Har Habr (Harar) și și-au înfrânt dușmanul pe deplin. 

Analiza scrierilor din Talmud! Atenție veți fi șocați!

Talmudul despre devenirea de om și alegerea evreilor:
"Întâi a fost creată țara Israelului ăi abia apoi restul lumii. Țara Israelului este stropită cu apă de ploaie, restul lumii cu rămășițe." (Taanit 101) "Lumea a fost creată numai pentru evrei. Deși e totul limpede, acest lucru trebuie analizat și savurat." (Zerror Hammor Cracovia 1595, cap.149, col.4)
"Cum lumea nu poate exista fără vânturi, tot așa nu poate să existe și fără evrei." (Taanid 3 b, Aboda Zara 10 b)
"Fiecare (evreu) în parte trebuie să-și spună: lumea a fost creată pentru mine." (Sanhedrin 37 a)
"Numai evreii sunt oameni, ne-evreii nu sunt oameni, ci animale." ("Goyim" înseamnă "bovine umane", singular "Goy"). (Kerithuth 6 b, pag. 78,
Jebhammoth 61 a)
"Voi israeliții sunteți numiți oameni, în timp ce popoarele lumii nu merită numele de "oameni" ci pe acela de animale." (Talmudul de la Babilon,
Scriptura Baba Metzia, Foaia 114, Coloana 2)
"Copiii și urmașii unui străin sunt asemenea creșterii de animale."
(Talmudul de la Babilon, Scriptura Yebamoth, Foaia 94, Coloana 2)
"Ne-evreii au fost creați pentru a le servi evreilor drept sclavi."(Midrasch
Talpioth 225) 

"Ne-evreii trebuie nimiciți mai cu sârg decât porcii bolnavi" (Orach Chaiim 57, 6 a)
"Relațiile sexuale cu ne-evreii sunt ca relațiile sexuale întreținute cu animalele" (Kethuboth 3 b)
"Rata nașterilor la ne-evrei trebuie scăzută considerabil." (Zohar II, 4 b) "Așa cum se înlocuiesc vacile și măgarii pierduți, tot așa să se înlocuiască și ne-evreii care au murit." (Iore Dea 337, 1)
"A-i da o palmă unui israelian este ca și cum i-ai dat o palmă lui
Dumnezeu." (Sanhedrin 58 b)
"Cel care păstrează viața unui suflet de evreu este asemeni celui care păstrează viața întregii lumi." (Sanhedrin 37 b)
"Circumcizia este importantă. Dacă n-ar fi ea, lumea n-ar putea exista." (Schabbat I/37 b)
"Toți evreii sunt copii de împărat." (figurează identic în două locuri din
Talmud II/1/76 a, II/1/128 a)
"Dumnezeu (Iahve) nu se supără niciodată pe evrei, ci numai pe ne-evrei."
(Talmud IV/8/4 a)

"După Talmud, evreii îi sunt mai dragi lui Dumnezeu decât îngerii."
(Talmud V/3/91 b)
"Dumnezeu (Iahve) nu-și lasă Maiestatea sa să trăiască decât printre evreii lui." (Talmud I/1/7 a)
"Omul (evreu) trebuie să rostească zilnic trei binecuvântări, anume, ca
Iahve să nu-l prefacă într-o Goy, într-o muiere sau într-un neștiutor."
(Talmud V/2/43 b +44 a)
"ORIUNDE S-AR AȘEZA, EVREII TREBUIE SĂ DEVINĂ STĂPÂNI,
IAR CÂTĂ VREME NU DEȚIN STĂPÂNIREA NEÎNGRĂDITĂ, EI TREBUIE SĂ SE SIMTĂ PRIGONIȚI ȘI CONDAMNAȚI, CHIAR DACĂ
DOMINĂ DEJA CÂTEVA POPOARE; ATÂTA TIMP CÂT EI NU LE
STĂPÂNESC PE TOATE, TREBUIE SĂ STRIGE NEÎNCETAT! CE
CHIN, CE RUȘINE!" (Talmudul de la Babilon, Sanhedrin 104 a, Coloana
1)
 "Eu (Iahve) te fac pe tine (poporul evreu) originea tuturor popoarelor, te fac alesul dintre popoare, te fac stăpânitorul peste popoare, te fac iubita dintre popoare, te fac cel mai bun dintre popoare, te fac confidentul între popoare." (Schabbat 105 a) 

       Talmudul despre femei (misoginism la apogeu!)
"Ce este o prostituata? O femeie oarecare, care nu este evreică." (Eben-HaEser, 6 si
"Față de ne-evrei, evreii nu comit adulter... Condamnabil pentru un evreu este numai adulterul comis față de semenul său, adică față de soția evreului. Nevasta ne-evreului nu se pune la socoteală." (Talmud IV/4/52 b)
"Pentru ne-evrei (Goyim), soțiile nu există, ele nu sunt cu adevărat nevestele lor." (Talmud IV/4/81 + 82ab)

       Talmudul despre afacerile evreiești (Aveți grijă cu ce persoane faceți afaceri!!!):
"Voi ați făcut din mine (Iahve) singurul stăpân al lumii, de aceea vă voi face și eu pe voi (evreii) singurii stăpânitori ai lumii."
"Cine vrea să fie înțelept, să se ocupe cu afaceri bănoase, căci nu există principiu mai puternic în Tora, căci ele sunt ca un izvor nesecat." (Talmud
IV/3/173 b)
"Evreii trebuie să încerce mereu să-i înșele pe ne-evrei." (Zohar I, 168 a)
"Fă comerț cu ne-evreii atunci când trebuie să plătească bani." (Abhodah Zorah 2 a T)
"Proprietatea ne-evreului aparține evreului care o revendică primul."
(Babba Bathra 54 b)
"Când doi evrei au înșelat un ne-evreu, trebuie să împartă câștigul." (Choschen Ilam 183, 7)
"Orice evreu poate să distrugă un ne-evreu prin minciună și sperjururi."
(Babha Kama 113 a)
"Bunurile Goyim-ilor sunt asemeni deșertului fără stăpân, iar cel ce pune stăpânire pe ele, le-a meritat." (Talmudul IV/2/54 b)
"E permis unui evreu să profite de nedumerirea unui ne-evreu și să-l înșele." (Talmud IV/1/113 b)
"De la ne-evreu se poate lua camătă." (Talmud IV/2/70 b)

       Despre "Mesia" reptilianul evreilor:
"Îndată ce vine Mesia, toți devin sclavii evreilor." (Erubin 43 b)
"Mesia le va da evreilor stăpânirea întregii lumi. Lor li se vor supune toate popoarele." (Talmudul de la Babilon, Scriptura Schahh, Pagina 120, Coloana 1)
"Mesia le va da evreilor sceptrul peste lume și toate popoarele îi vor sluji și toate națiile pământului li se vor supune." (Talmud II si Foaia 89 si 99 a,
Coloana 1)
Scriptura lui Pesachim din Talmud susține apoi că în vremea lui Mesia: "...evreii vor deveni nemăsurat de bogați și toate averile popoarelor le vor cădea în mâini." (Talmudul de la Babilon, Scriptura Pesachim, Foaia 118 b)
Jalquit Simeoni afirmă în interpretarea sa a Talmudului că în timpurile lui Mesia:
"Fiecare evreu va avea 2.800 de servitori." (Jalquit Simeoni, foaia 56 si Bachai, Foaia 168)
Și Abarbanel, unul dintre cei mai buni cunoscători ai Bibliei și Talmudului ne asigură că:
"Vremurile lui Mesia vor fi precedate de un mare război, în care vor muri două treimi din oamenire." (Abarbanel, Masmia Jesua, Foaia 49 a)

Să ne analizăm puțin după lectura acestor citate. Ce declanșează ele în noi? Cine este acest Iahve-El-Shaddai, dacă nu chiar reptilian despre care vorbim aici? Cum poate un popor să numească așa-ceva "sfânta scriptură"? Lucrurile sunt exprimate la fel ca atunci și în Talmudul de astăzi. Și acum se practică aceleași lucruri ca și atunci.
Întrebare: Mai există astăzi cineva care se orientează după aceste scripturi, ca atunci? Că "talmudiștii" sunt pe deplin conștienți de conținutul "sfintei" lor cărți o demonstrează faptul că e interzisă traducerea fidelă a Talmudului în limbile Goyimilor.
Să revenim însă pe pământ. Bineînțeles că Talmudul nu este format numai din asemenea texte. Asemenea fragmente constituie însă resorturile Talmudului și implicit ale talmudiștilor.
Ne interesează pe această temă fierbinte nu cei care NU se țin de predicile enumerate mai sus, ci aceia care sunt convinși că lucrurile stau astfel și care trebuie să se ghideze în activitatea lor zilnică după aceste fragmente din Talmud.
De asemenea, nu ne interesează să știm dacă negustorul evreu din capătul străzii crede sau nu în aceste lucruri, ci care este situația proprietarului unui concern bancar sau al unui post de televiziune etc.

Consider că vă puteți închipui care pot fi urmările faptului că un grup de popoare, care cred în asemenea răutăți și mai sunt și mândre de asta, dețin mass-media și cele mai mari sisteme bancare din lume! Acestea vor fi recunoscute după roadele lor! Priviți ce a facut Hollywood-ul în lume prin filmele sale horror și cu violență și veți vedea roadele acestor activități. De ce ar produce un om cu capul limpede un film horror? Ce motiv îl determină?
   Și cum rămâne cu roadele băncilor?
"Dați-mi controlul asupra unei monede naționale și mi-e indiferent cine face legile în acea țară!" (Amschel Maywer Rothschild (1783-1812)
Nu voi acuza pe toți evreii de această conspirație, sunt printre ei și oameni destul de echilibrați și onorabili, eu vorbesc aici doar de elita lor sionistă conducatoare. 

   Sursa: farasecrete.ro   
Un comentariu:

  1. Am o carte foarte interesanta,,as putea sa v-o trimit--Who is Esau-Edom,,tradusa de mine,,asa ceva n-ati citit,,astept raspuns..

    RăspundețiȘtergere

Va rog comentariile sa se refere la subiectul articolului si fara cuvinte vulgare. Criticile sunt admise dar sa fie creative si spre schimbare pozitiva. Comentariile carcotasilor si postacilor platiti vor fi sterse. Acest blog nu este retea de socializare.