vineri, 22 ianuarie 2016

Fragmente din Protocoalele maeştrilor francmasoni


Ca să porneşti la o luptă trebuie mai întâi să-ţi cunoşti duşmanul, ori prin acest articol împărtăşesc tuturor oamenilor de bine ideile după care acţionează aceste satane cu faţă umană, iar ce este cel mai trist că toate aceste idei sunt deja adânc implementate în construcţia societăţii de azi. Dacă găsiţi măcar o idee de mai jos care nu se regăseşte în societatea noastră azi spuneţi-o .....  Dar nu cred !

    1. Aurul este o putere irezistibilă. Mânuit de experţi va fi totdeauna cel mai util instrument pentru cei care îl au şi obiectul invidiei celor care nu-l au. Cu aur poţi cumpăra cele mai nestăpânite conştiinţe, poţi fixa valoarea tuturor lucrurilor, preţul tuturor produselor, poţi finanţa împrumuturi către state şi apoi ai statele la dispoziţie.
    2. Deja principalele bănci, bursele întregii lumi, creditele tuturor guvernelor sunt în mâinile noastre.
    3. Cealaltă mare forţă este presa; repetând fără încetare anumite idei, presa reuşeşte ca în cele din urmă să le impună de parcă ar fi fapte reale. Televiziunea, arta, învăţământul, toate aflate în mâinile noastre ne aduc servicii asemănătoare ajutându-ne să inoculăm în mintea oamenilor ceea ce noi dorim.
    4. Lăudând într-una democraţia, îi vom diviza pe creştini în partide politice, le vom distruge unitatea naţională, vom semăna peste tot discordie. Reduşi la neputinţă, se vor prosterna în faţa LEGII BĂNCILOR NOASTRE.
    5. Îi vom împinge pe creştini la război, exploatând mândria şi prostia lor, iar noi vom trage profite. Se vor masacra reciproc şi vor face loc unde să ne pună oamenii noştri.

    6. Moşia totdeauna a însemnat influenţă şi putere. Vom fărâmiţa marile domenii teritoriale în numele dreptăţii sociale şi al fraternităţii. Vom împărţi fragmentele la ţărani, care le doresc din tot sufletul, şi care curând ne vor fi datornici, ca urmare a costului de producţie. Capitalul nostru ne va face stăpânii lor. Atunci noi vom deveni marii latifundiari şi stăpânirea asupra pământului ne va consolida puterea.
    7. Cu aur şi linguşeli vom câştiga proletariatul care se va angaja singur să distrugă capitalismul creştin. Le vom promite muncitorilor salarii pe care nici nu le-au visat, dar vom ridica şi preţul celor necesare pentru trai, astfel încât profitul nostru va fi şi mai mare. Astfel vom pregăti revoluţii pe care le vor face creştinii inconştienţi şi ale căror fructe le vom culege noi.
    8. Vom ataca şi le vom batjocori preoţii, făcându-i ridicoli, apoi odioşi, distrugându-le religia şi atunci vom fi stăpâni pe sufletul lor.
    9. Monopolizând învăţământul, vom avea în mâna noastră mijlocul prin care vom forma minţile copiilor după cum ne convine nouă.
    10. Umflaţi de ambiţie şi vanitate, conducătorii politici se înconjoară cu lux şi armate. Le vom pune la dispoziţie toţi banii de care are nevoie nebunia lor, şi astfel îi vom conduce de căpăstru.
    11. Nevoia zilnică de pâine îi va face pe oameni să tacă; prin diferitele concursuri de Loto, sport, artă, frumuseţe etc., adormiţi şi hipnotizaţi de cuvântul magic progres, aceştia vor fi astfel distraşi şi îndepărtaţi de la problemele grave lăuntrice sau politice consumându-şi zi de zi în mod haotic şi inutil un imens şi preţios capital de energie psihomentală pe care îl vor investi, spre exemplu, în frenezia unui steril meci de fotbal.
    12. Baroul trebuie să fie demoralizat, instituţiile publice trebuiesc compromise, iar spionajul şi turnătoria trebuie să fie cultivate în mod sistematic.
    13. Prestigiul persoanelor publice care sunt orientate în mod benefic şi divin trebuie să fie în mod sistematic desfiinţat ca şi propria lor fiinţă prin atentate, calomnii, denigrare sau folosind alte căi ascunse.
    14. Crizele economice mondiale sunt în mod intenţionat întreţinute de către mişcarea Sionistă cu scopul de a retrage banii din circulaţie, determinând astfel guvernele să facă împrumuturi externe uriaşe cu dobânzi mari pentru a fi pe deplin la discreţia elitei Sioniste.

    Acestea sunt câteva elemente sintetizate din Protocoalele Maeştrilor Francmasoni stabilite în cel mai mare secret în 1897 la Bassel cu ocazia Congresului Mondial al Francmasoneriei. Ele au străpuns cortina misterului şi secretului, fiind dezvăluite chiar de către unii masoni care, pe patul de moarte, îngroziţi de fărădelegile făcute şi de iminenţa Judecăţii Divine, şi-au mărturisit crimele înainte de a muri. Odată dezvăluite, francmasonii au urmărit să inoculeze ideea că acestea ar fi false, fiind o investiţie menită să discrediteze francmasoneria mondială. Însă, argumentul zdrobitor în favoarea autenticităţii protocoalelor, la îndemâna oricărui om inteligent care gândeşte şi ştie să privească în jurul său, este cumplita realitate pe care o trăim astfel cu toţii în ţara noastră şi pe întreaga planetă. O simplă coincidenţă?! Poate pentru cei ce doresc să rămână în obscuritatea ignoranţei. Pentru oamenii treji este de fapt o realitate zguduitoare pe care trebuie să o oprim neîntârziat prin forţa cunoaşterii, fermitatea deciziei şi curajul acţiunii.

    În protocoale se vorbeşte despre fabricarea şi răspândirea (de către francmasoni) unei boli asemănătoare virusului SIDA.
    „Astfel neamul ales (Sioniştii) şi-a împlinit făgăduinţa! Înmulţirea dobitoacelor creştine trebuie stopată.”
    „Cel mai bine aperi un adevăr declarându-l fals. Procedând astfel în timp ce ei se ceartă noi ne vedem de treabă!”
    „Noi am ordonat uciderea informaţiei”
    „Aşa vom supune şi presa, care va fi o forţă!… Mai întâi ea va cădea în mâinile celor îmbogăţiţi şi prin ei în mâinile puterii noastre (Sioniştii). Imbecilii care vor crede că repetă opinia unui ziar independent vor repeta părerea noastră (a Sioniştilor) sau pe aceea care ne place nouă.”
    „Nevoia pâinii zilnice îi va face pe creştini să tacă şi îi va transforma în servitori umili!”.
    „Dobitoacele creştine vor fi atrase în armata vizibilă a lojilor masonice pentru a deruta încrederea fraţilor lor!”.
    „Dacă strici o parte din maşinăria Statului, Statul se va îmbolnăvi ca şi corpul uman şi va muri!”.

    La 20 octombrie 1920, ziarul La Vieille France publica în numărul 195 un articol scris de un autor rus, din care cităm: „Este o asemănare izbitoare între Protocoalele Maeştrilor Francmasoneriei şi discursul rabinului Reichhorn pronuntat la Praga în 1869 la înmormântarea marelui rabin Simeon-ben-Iehuda şi publicat de Readcliffe, care a fost asasinat pentru că l-a publicat. Sonol, care-l adusese pe Readcliffe la funerariile la care a vorbit Reichhorn, a fost ucis într-un duel, la scurt timp după aceea. Ideile generale formulate de rabin sunt găsite pe larg în Protocoale.” 

La 10 martie 1921, în numărul 214, ziarul a publicat apoi discursul rabinului Reichhorn. Nu ştim cine a scris Protocoalele Maestrilor Francmasoni (se presupune că sunt note luate după discursuri tinute de dr. Theodore Herzl), dar ştim cine a fost marele rabin Simeon-ben-Iehuda şi cine a fost rabinul Reichhorn. Iată discursul rabinului Reichhorn:
    „1. Noi, întelep
ţii francmasoni, avem obiceiul să ne întrunim în Sanhedrin la fiecare sută de ani ca să trecem în revistă progresul realizat în munca de stăpânire a lumii pe care ne-a promis-o Iehova, şi victoriile noastre împotriva duşmanului nostru, creştinismul.
    2. Anul acesta, reuni
ţi la mormântul veneratului nostru Simeon-ben-Ihuda, ne putem mândri că secolul care s-a scurs ne-a adus foarte aproape de ţel şi acest ţel va fi în curând atins.
    3. Aurul a fost şi va fi întotdeauna o putere irezistibil
ă. Mânuit de experţi, va fi totdeauna cel mai util instrument pentru cei ce-l au şi obiectul invidiei celor ce nu-l au. Cu aur poţi cumpăra cele mai nestapânite conştiinţe, poţi fixa valoarea tuturor lucrurilor, preţul tuturor produselor, poţi finanţa împrumuturi către state şi apoi ai statele la dispoziţie.
    4. Deja principalele b
ănci, bursele întregii lumi, creditele tuturor guvernelor, sunt în mâinile noastre.
    5. Cealalt
ă mare forţă este presa. Repetând fără întrerupere anumite idei, presa reuşeşte ca în cele din urmă să le impună de parcă ar fi fapte reale. Teatrul ne aduce servicii asemănătoare. Pretutindeni, presa şi teatrul ascultă ordinele noastre. (Putem adăuga televizorul care nu se inventase încă).
    6. L
ăudând într-una DEMOCRATIA, îi vom diviza pe creştini în partide politice, le vom distruge unitatea naţională, vom semăna peste tot discordie. Reduşi la neputinţă, se vor prosterna în faţa LEGII BANCILOR NOASTRE, căci noi suntem totdeauna uniţi şi totdeauna fideli cauzei noastre. (Notă: întotdeauna strâns uniţi în lupta comună împotriva creştinismului şi a creştinilor, dar foarte dezbinaţi şi la cuţite între ei).
    7. Ii vom împinge pe creştini la r
ăzboi exploatând mândria şi prostia lor. Se vor masacra reciproc şi vor face loc unde să ne punem oamenii noştri.
    8. Moşia totdeauna a însemnat influen
ţă şi putere. Vom fărâmiţa marile domenii teritoriale în numele dreptăţii sociale şi a egalităţii; vom împărţi fragmentele la ţărani, care le doresc din tot sufletul şi care curând ne vor fi datornici, ca urmare a costului de producţie. Capitalul nostru ne va face stăpânii lor. Atunci noi vom deveni marii latifundiari şi stăpânirea asupra pământului ne va consolida puterea.  (Notă: rabinul spune adevărul. Nu trebuie decât să examinăm cine este azi proprietarul palatelor şi moşiilor marilor case nobiliare din trecutul Europei).
    9. S
ă încercăm să înlocuim circulaţia aurului cu bani de hârtie. Cuferele noastre vor înghiţi aurul şi noi vom dirija valoarea hârtiilor care ne vor face stăpâni pe toate poziţiile. (Notă: din nou, rabinul spune adevărul. Dolarul e de hârtie, şi rezerva de aur de la Fort Knox a Statelor Unite a fost transferată în băncile particulare dominate de casa Rothschild; Statele Unite nu mai au, la drept vorbind, tezaur).
    10. Intre noi sunt mul
ţi oratori buni, capabili să se prefacă entuziaşti şi să convingă gloata. Ii vom împrăştia printre popoare ca să anunţe schimbări care vor aduce fericire speciei umane. Cu aur şi cu linguşeli vom câştiga proletariatul care se va angaja singur să distrugă capitalismul creştin. Le vom promite muncitorilor salarii pe care nici nu le-au visat, dar vom ridica şi preţul celor necesare pentru trai, astfel încât profitul nostru va fi şi mai mare.
    11. Astfel vom preg
ăti revoluţii pe care le vor face creştinii şi ale căror fructe le vom culege noi.
    12. Atacându-i şi batjocorindu-i, le vom face preo
ţii mai întâi ridicoli, apoi odioşi şi le vom face religia la fel de ridicolă şi odioasă ca preoţii. Atunci noi vom fi stăpâni pe sufletele lor, pe baza ataşamentului pios pentru propria noastră religie şi a superiorităţii sufletului nostru.
    13. Ne-am instalat oamenii noştri în toate pozi
ţiile importante. Trebuie să ne străduim să le furnizăm goimilor (neevrei; literal, cuvântul ebraic GOI (plural: GOIM) înseamnă „animal”, aceasta reflectând deosebit de clar atitudinea satanică, antiumană pe care o are francmasoneria faţă de umanitate) avocaţi şi medici; avocaţii cunosc toate interesele; doctorii, odată pătrunşi în casă, devin confesorii şi directorii conştiinţelor. (Notă: dăm un exemplu de pe vremea când au fost rostite aceste cuvinte: în 1919, în Polonia şi Rusia evreii reprezentau 14% din populaţie, dar deţineau 84% din întreprinderi, erau 20% din scriitori, 51% din profesori, şi 24% din doctori. Cuvintele rabinului au avut ecou: de atunci proporţia lor în aceste domenii a crescut mult).
    14. Dar mai presus de orice s
ă monopolizăm învăţământul. Acesta va fi mijlocul prin care vom răspândi idei care ne sunt utile şi vom forma minţile copiilor după cum ne convine nouă.
    15. Dac
ă vreunul dintre ai noştri cade cumva pe mâna justiţiei creştinilor trebuie să-i sărim în ajutor; găsiţi câţi martori puteţi ca să-l salvaţi de judecători până când vom fi doar noi judecătorii.
    16. Umfla
ţi de ambiţie şi vanitate, regii creştinilor se înconjoară cu lux şi armate. Le vom pune la dispoziţie toţi banii de care are nevoie nebunia lor şi astfel îi vom duce de căpăstru.
    17. S
ă nu împiedicăm căsătoriile tinerilor noştri cu fete creştine, căci prin ele vom pune piciorul în cele mai închise cercuri. Dacă fiicele noastre se căsătoresc cu goimi va fi la fel de bine pentru interesul nostru, căci copiii mamelor evreice sunt ai noştri. Să propovăduim ideea amorului liber, ca să distrugem ataşamentul femeilor creştine pentru principiile şi practicile religiei lor.
    18. Timp de secole în trecut fiii Israelului, dispre
ţuiţi şi persecutaţi, au muncit ca să-şi deschidă drum spre putere. Acum au ajuns la ţintă. Acum ei au în mâna lor viaţa economică a blestemaţilor de creştini; şi influenţa lor determină politica şi moravurile.
    19. La ora potrivit
ă, dinainte stabilită, vom dezlănţui revoluţia, care, ruinând toate clasele creştinismului, îi va înrobi definitiv pe creştini nouă. Astfel se va înfăptui promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o poporului său”.

    Există o conspiraţie al cărei scop este divizarea speciei umane în două: pe de o parte o plutocraţie puţin numeroasă, care se alege şi perpetuează singură, slujită de o nomenclatură de tip comunist, menită să stăpânească toate averile lumii şi să se bucure de toate privilegiile şi pe de altă parte masele imense de sclavi, şerbi, iobagi, goimi – „ceilalţi”. Unii autori apreciază că această elită plutocratică constă din 300 de clanuri, ca tribul Rothschild, răspândite prin toate ţările lumii. Refuzând adesea să colaboreze cu naţiunile gazdă, în duşmănie ascunsă cu acestea, evreii sionişti îşi închipuie că toţi fac parte din această elită a celor 300 de clanuri, când în realitate sunt doar un instrument în mâinile plutocraţiei. Pervertirea organizată a culturii şi educaţiei serveşte scopurilor plutocraţiei. Distanţarea dintre plutocraţie şi imensele mase de şerbi se realizează nu numai prin eliminarea clasei de mijloc, care este cea mai productivă şi mai inventivă clasă, de fapt unica productivă, ci şi prin incapacitatea intelectuală a celor destinaţi să fie şerbi.

    După peste 60 de ani de degradare a învăţământului public american, conspiraţia ocultă este mulţumită de rezultate; absolvenţii liceului american sunt în mare proporţie aproape analfabeţi; a sosit momentul înregimentării „vitelor cu faţă umană”. „Atât preşedintele Bush cât şi Clinton militau pentru adoptarea unor Scopuri Educative Naţionale”, scrie Comisia Naţională pentru Educaţie în raportul ei din aprilie 1994. Metoda de manipulare într-o „democraţie de tip occidental” este clasică: conspiraţia ocultă creează o criză (finanţând activităţi distructive), apoi analizează criza şi prezintă publicului soluţia, care constă dintr-un şi mai mare control central pentru combaterea crizei. Publicul este hipnotizat să ceară soluţia prezentată; iar dacă publicul nu o cere, mass-media aservită conspiraţiei, pretinde că publicul o cere. Fiecare cititor, care ştie că el personal n-a cerut-o, îşi imaginează că alţii au cerut-o.


3 comentarii:

  1. Nu exista "Protocoalele maestrilor francmasoni". Va referiti la "Protocoalele Inteleptilor Sionului". Francmasonii sunt doar cei care executa ordinele si pun planurile in aplicare.

    RăspundețiȘtergere
  2. Totuși cei mulți cred că acestea sunt doar iluzii ale unor nebuni, când nebunia este de fapt în capul lor, prostia pe Pământ are un preț imens pentru semeni lor, sforarii îi pun în locuri cheie, apoi îi joacă. Pe 6tv, la emisiunea,"Valori Euroatlantice",07.02.2016, am văzut pe viu, cum trădătorii de Neam și Țară, cu funcții de generali, pe banii noștri, ne vând și ne dezinformează. Să ne rugăm pentru ei.

    RăspundețiȘtergere

Va rog comentariile sa se refere la subiectul articolului si fara cuvinte vulgare. Criticile sunt admise dar sa fie creative si spre schimbare pozitiva. Comentariile carcotasilor si postacilor platiti vor fi sterse. Acest blog nu este retea de socializare.