luni, 9 noiembrie 2015

Energia tahionică, o nouă paradigmă în vindecarea holistică (1)


extrase din cartea cu acelaşi nume, 
de Dr. Gabriel Cousens şi David Wagner
   Energia Punctului Zero
Pentru a înţelege integrarea lumii fizice şi a energiei pure, este necesar să prezentăm o teorie despre modul în care ia naştere existenţa materială. Personalităţi marcante ca Einstein sau Nikola Tesla au dedicat mult timp acestui subiect, multe dintre teoriile lor fiind incluse în gândirea despre noua fizică şi mecanica cuantică.
Teoria afirmă, în principal, că organismul nostru există „ca o materializare din totalitatea nemărginită şi invizibilă a ordinii perfecte”. Această ordine perfectă şi fără limite a primit mai multe denumiri: energie virtuală, energie a punctului zero, stare de vid sau eter sunt câteva dintre ele. Fizica modernă a ales să se refere la această energie folosind denumirea de energie a punctului zero, în încercarea suplimentară de a unifica aceste teorii.
   Fizica punctului zero şi Câmpurile Energetice Subtile de Organizare (CESO)
Lumea ştiinţei demonstrează că materia nu este altceva decât condensarea unui strat de energie subtilă universală şi oscilantă, care reprezintă starea virtuală cunoscută şi ca energie a punctului zero. În producerea materiei, energia punctului zero pur şi simplu se condensează în energie tahionică; aceasta este apoi transformată în frecvenţe de către CESO (Câmpuri Energetice Subtile de Organizare), creându-se toate varietăţile de forme.
Termenul „CESO” e descris de Dr. Gabriel Cousens în cartea sa, Nutriţie spirituală şi dieta Rainbow, unde explică modul în care această energie subtilă organizează şi măreşte energia fizică, pe măsură ce trece în forma materială, ajutându-ne să înţelegem cum este ea ordonată în corpul fizic – întrucât asta este, desigur, preocuparea noastră, atunci când vorbim despre vindecarea fizică.
Fiind o condensare a unui substrat de energie subtilă universală şi vibratorie, sau o stare virtuală sau de vid, într-o matrice a timpului şi a spaţiului, materia este alcătuită din forme şi densităţi energetice individuale. Cu alte cuvinte, materia reprezintă structura manifestată a tot ce există în natură şi a legilor care guvernează toate fenomenele fizice. În limbaj spiritual, conştiinţa pură, energia cosmică şi PRANA universală sunt termeni analogi pentru această stare nemanifestată de ordine perfectă. CESO constituie o încercare de a descrie cum se produce şi cum e ordonată această precipitare de la energia subtilă, către forma materială.

Ştiinţa numeşte energia potenţială care umple cosmosul, energie a punctului zero. Punctul zero există înainte de materializarea unui obiect. Adam Trombley, astrofizician şi specialist în energia punctului zero, a afirmat într-un interviu că materializarea în spaţiu a unui obiect reprezintă o cvadrimilionime din energia disponibilă în acel volum de spaţiu. Noi, ca manifestare a acestei energii, dobândim existenţă în formă fizică din această stare a punctului zero sau energie virtuală. Se spune că energia punctului zero dintr-un centimetru cub de spaţiu este egală cu energia disponibilă într-un milion de milioane de tone de uraniu. Aceasta înseamnă, practic, o energie nelimitată.

Energia punctului zero este omniprezentă; ea impregnează tot universul. În plus, ea există în cantitate nelimitată; aceasta înseamnă că nu poate fi niciodată epuizată. Există trei caracteristici ale energiei punctului zero, extrem de importante pentru noi, în lumea noastră. Prima este că energia punctului zero conţine toate posibilităţile. În energia punctului zero există tot ceea ce este necesar pentru a crea forme perfecte. A doua caracteristică a energiei punctului zero este faptul că nu are formă şi e nemanifestată. A treia caracterisitcă este faptul că e omniprezentă în univers. Rezumând, se poate spune că energia punctului zero este omniprezentă în univers, impregnează totul, există în cantitate nelimitată, e absolut inepuizabilă şi conţine întregul potenţial al formei perfecte.
   Energia tahionică şi Câmpurile Energetice Subtile de Organizare
Prima exteriorizare a energiei punctului zero, informă şi nemanifestată, este în energia tahionică. Renumitul cercetător german Hans Nieper descria tahionul drept o formă de energie uşor contractată, sau drept acea stare virtuală care încearcă să devină particulă. Ea există la graniţa dintre energie şi materie.
În esenţă, tahionul este alcătuit din particule subatomice, a căror viteză depăşeşte întotdeauna viteza luminii. Existenţa lor pare să fie compatibilă cu teoria relativităţii. Tradiţional, se consideră că teoria relativităţii se aplică doar la particulele care se deplasează cu o viteză mai mică decât cea a luminii. Acest lucru s-ar putea schimba, deoarece existenţa tahionului a fost demonstrată matematic, iar efectele lui au fost măsurate. Particulele obişnuite există exclusiv la viteze mai mici decât viteza luminii. Tahionul există doar la viteze care depăşeşsc viteza luminii. Deşi este greu pentru oamenii din secolul al XX-lea să conceapă o astfel de energie, Dr. Callahan a dovedit existenţa tahionului folosind frunze de smochin şi un osciloscop. Totodată, el a demonstrat că energia tahionică are o viteză mai mare decât lumina.
Energia continuă apoi să coboare şi este „turnată” în forme materiale. De asemenea, ea interacţionează cu formele materiale, în diverse moduri energetice. Această interacţiune cercetare-teorie a oferit matricea Câmpurilor Energetice Subtile de Organizare, pe care se bazează teoria lui Cousens, aşa cum este ea schiţată aici:
„...acestea sunt câmpuri care creează şi, în acelaşi timp, energizează forma-şablon a sistemelor vii. CESO există în toate aspectele continuumului energetic. Pe măsură ce CESO ies din starea virtuală, ele sunt capabile să se organizeze la orice nivel al organismului uman – de la structura celulară, până la sistemele organice şi chiar la corpurile subtile. Aceste CESO rezonează cu energia nelimitată a stării virtuale, transportând-o prin diverse sisteme de fragmentare care, în cele din urmă, o transferă în câmpurile energetice ale organismului uman. În felul acesta, CESO  rezonează cu complexul minte-trup şi îl energizează.
Energia punctului zero este omniprezentă; aşadar, într-o anumită măsură, noi rezonăm în permanenţă cu această energie cosmică. În majoritatea timpului, avem doar experienţe indirecte sau de scurtă durată ale acestui fapt, însă în anumite etape ale evoluţiei spirituale e posibil să experimentăm această rezonanţă printr-o acordare directă, în mod consecvent şi conştient. Pentru mulţi oameni, acest gen de experienţă se produce, iniţial, în timpul meditaţiei.
Pe măsură ce devenim din ce în ce mai conştienţi de această stare energetică virtuală şi rezonăm cu ea, minţile noastre se contopesc şi se unesc cu această conştientizare, ca fiind adevărul şi realitatea imuabile ale existenţei noastre. Rezonanţa devine parte din această cunoaştere conştientă, în activităţile noastre de zi cu zi. În cele din urmă ea ajunge să fie o conştientizare continuă şi o acordare permanentă la energia cosmică. Este ceea ce se numeşte conştiinţa cosmică.
Intensificând energia tahionică în viaţa noastră, în mod indirect ne mărim rezonanţa cu energia punctului zero. În consecinţă, ne îmbunătăţim toate nivelele sănătăţii trupeşti, emoţionale, mentale şi spirituale şi accelerăm procesul de trecere către niveluri superioare ale ordinii în viaţă. Astfel, procesul nostru de vindecare şi evoluţie spirituală se intensifică
.”
Aşa cum se întâmplă cu toate formele din universul nostru situat sub viteza luminii, CESO nu pot depăşi viteza luminii. Acesta este un aspect foarte important; lumea noastră este o lume a formei şi, prin urmare, singurul mod în care noi putem interacţiona cu energia punctului zero este prin intermediul tahionului. Condensarea energiei punctului zero trece de la energia punctului zero – nelimitată şi fără formă – în energie tahionică, etapa premergătoare încetinirii până la viteza luminii. În acest punct energia tahionică se deplasează cu o viteză mai mare decât viteza luminii şi este anterioară tuturor frecvenţelor. Tahionul nu are frecvenţă şi, ca energie cu o viteză mai mare decât viteza luminii, evident nu are spin, vibraţie sau oscilaţie, dar conţine potenţialul tuturor frecvenţelor. Din punct de vedere ştiinţific, doar frecvenţele manifestă un spin sau o oscilaţie. Energia tahionică este puntea energetică dintre energia punctului zero şi CESO. CESO se află în comunicare directă cu energia tahionică, la toate nivelele. Prin intermediul acestor CESO, energia tahionică este convertită în toate nivelele de frecvenţe şi forme.
Aşadar, energia tahionică este factorul critic care energizează CESO. Prin urmare, cu cât aducem mai multă energie tahionică în viaţa noastră, cu atât vom avea CESO mai energizate – deci, mai organizate.
Procesul de energizare a CESO este cel care creează sănătate şi tinereţe, deoarece inversează entropia sau procesul de îmbătrânire. Când energia tahionică circulă fără oprelişti, avem o sursă nesfârşită de energie pentru a ne reconstrui şi menţine aceste CESO – deci tot timpul putem inversa entropia. Aşa se explică de ce organismul poate realmente să devină un conductor de „energie peste viteza luminii”, întrucât suntem conectaţi la nelimitata energie a punctului zero, ca la sursa noastră fundamentală de energie. Ca urmare, complexul trup-minte devine mai limpede şi mai echilibrat în evoluţia spirituală şi devine un convertizor şi un conductor energetic din ce în ce mai bun. Când se întâmplă acest lucru, organismul este capabil să stocheze şi să transmită cantităţi tot mai mari din această energie superioară. Acest proces poate explica o parte dintre multele miracole care se spune că se petrec în prezenţa Ghizilor spirituali. De exemplu, când oamenii doar atingeau veşmântul lui IISUS, se producea vindecarea spontană. Acum înţelegem că exista un flux al energiei cosmice pure – sau energie Divină – care le reorganiza şi reenergiza câmpurile energetice subtile, iar procesele de boală erau, astfel, inversate. Credinţa oamenilor îi făcea să atragă energia vindecătoare şi să fie receptivi la ea.   

  Energia tahionică îmbogăţeşte în chip miraculos o viaţă orientată spre integrare, dragoste, armonie şi cooperare în raporturile interumane, în locul competiţiei şi înstrăinării. Ea este componentă a unui stil de viaţă care tămăduieşte trupul, mintea, spiritul şi planeta.

Energia tahionică deschide o poartă prin care puteţi intra în legătură cu radiaţia Divină şi, prin urmare, vă permite să vă bucuraţi de strălucirea voastră interioară. Pentru a aprecia pe deplin semnificaţia energiei tahionice, este util să o vedem în contextul unei paradigme a vindecării holistice.

   Omul are potenţialul de a fi nemuritor
Din perspectiva vindecării holistice, pentru a fi întru totul vindecat, este necesar să existe vindecare atât la nivel fizic, cât şi la nivel emoţional, mental şi spiritual. Când toate aceste aspecte îşi ating punctul maxim de ordine şi armonie, în sistemul ayurvedic se spune că omul respectiv are potenţialul de nemuritor. Un alt lucru pe care trebuie să-l înţelegem este că, în drumul către această perfecţiune nemuritoare, noi urmăm o spirală ascendentă continuă a ordinii şi apoi, prin haos, ajungem la un nivel superior al ordinii, şi iarăşi, prin haos sau boală, atingem niveluri şi mai înalte ale ordinii. Haosul este o treaptă care ne duce de la un nivel al ordinii, către următorul nivel superior. Cu toţii trecem prin aşa ceva – indiferent dacă suntem sau nu conştienţi de acest lucru. Fiecare nou nivel al ordinii este un nou nivel de sănătate. Acest nou nivel al ordinii se poate manifesta ca sănătate fizică emoţională, mentală, spirituală ori socială. Poate să existe orice combinaţie – sau pot exista toate. Haosul devine un proces perturbator, doar atunci când ne blocăm în haos şi nu mai răzbatem până la un nivel superior al ordinii. Blocarea în haos duce la apariţia dereglărilor cronice.
Încercăm doar să vă ajutăm să înţelegeţi că ciclul ordine-haos-ordine se petrece cu regularitate. Este un ciclu pe care îl putem folosi pentru a evolua. Haosul este unul dintre cei mai mari dascăli. Studiind haosul, putem încorpora această lecţie în viaţa noastră de zi cu zi, pentru a trece într-un nivel nou şi superior al ordinii. Doar atunci când ajungem să ne blocăm într-un tipar al haosului, fără să învăţăm din el ori să evoluăm cu ajutorul lui, începem să ne perturbăm fluxul natural al energiei, rezultatul final fiind apariţia tensiunii şi a bolii. 

Cei mai mulţi oameni au parte în fiecare zi de o anumită doză de haos. E posibil să se întâmple ceva şi reacţia noastră devine des-centrată – un nivel al haosului. În loc să ne continuăm ziua într-un mod descentrat, putem să ne oprim, să spunem: „Trec printr-o stare de haos”, şi să începem să cercetăm care este cauza acestui haos şi ce mesaj vrea el să ne transmită. E nevoie să ne unificăm gândirea, simţirea şi experienţa. Când am accesat senzaţia adecvată, putem să ne rugăm ori să medităm şi e posibil ca astfel să reuşim să înţelegem şi să evoluăm din haos, să trecem într-un nivel nou şi superior al ordinii, să ne perfecţionăm din punct de vedere fizic, mental, emoţional şi, poate, chiar spiritual. Dacă rămânem blocaţi în haos, vom ajunge la boală şi stres. 

   Energia tahionică ne ajută să trecem de la haos la ordine
De altfel, statisticile ne arată că, la fiecare zece ani, în Statele Unite ne dublăm efectiv nivelul de stres pe care îl trăim. Oamenii se blochează în stres şi creează haos, la nivel de epidemie. Dar nu e necesar ca haosul să fie o experienţă de durată. Modelul nostru de a ajunge la ordine, prin haos – şi apoi la următorul nivel superior de ordine – este procesul natural pentru a vindeca trupul, mintea şi spiritul. Când oamenii sunt foarte sănătoşi, ei nu rămân prea mult timp blocaţi în haos. Ei sunt deschişi faţă de acesta, îl experimentează în mod conştient şi aleg să evolueze spre următorul nivel de ordine.
Noi numim această abordare a haosului – parcurgerea haosului dinamic. Haosul dinamic, la orice nivel al vieţii noastre, reprezintă o modalitate de a evolua. Este o poartă prin care putem trece către un nivel superior de integrare în planurile fizic, emoţional, mental şi spiritual. Iar dacă înţelegem aşa cum trebuie necesitatea de a face alegeri şi de a acţiona cu promptitudine, vom ajunge la un nivel superior de ordine şi sănătate.

Întrebarea esenţială este: ce putem face pentru a ne spori capacitatea şi forţa, astfel încât să nu rămânem blocaţi în haos şi să trecem spre un nivel superior de ordine? Alegem ca, parcurgând haosul, să ajungem la un nivel superior sau să alegem să-i permitem sistemului să degenereze în dezordine? După cum vom demonstra, folosirea energiei tahionice ne permite să trecem prin haosul dinamic şi să atingem următorul nivel de ordine, în loc să ne împotmolim în haos şi să rămânem blocaţi acolo.
Energia tahionică ne ajută în mare măsură să facem această trecere, mult mai rapid. Vindecarea sau evoluţia haosului către ordine creează armonie.

Dacă intrăm mai adânc în paradigma vindecării holistice, observăm că armonia şi vindecarea corpului, a emoţiilor, a nivelurilor mental şi spiritual se bazează  pe o sursă de energie esenţială existenţei noastre. Vindecarea la fiecare nivel depinde, în foarte mare măsură – de accesarea energiei cosmice primordiale, care reprezintă izvorul existenţei. Aşadar, nivelul cel mai profund al vindecării holistice – şi chiar al întreţinerii şi întineririi – devine posibil, prin capacitatea noastră de a accesa această energie cosmică, ce energizează şi creează forma întregii existenţe materiale, aşa cum o cunoaştem noi. Abia la acest nivel profund putem începe să apreciem şi să integrăm semnificaţia energiei tahionice, drept noua paradigmă în vindecarea holistică.

Energia tahionică este puntea către amplitudini din ce în ce mai mari ale energiei cosmice, care ne poate ajuta să ne vindecăm, să ne redobândim tinereţea şi să revenim la verticalitate. Acesta este, de fapt, secretul întregii chestiuni. Este secretul vindecării spontane; este secretul tuturor miracolelor de acest gen. Cu toţii avem potenţialul de a ne conecta sau de a ne acorda direct la această energie primordială superioară. Unii oameni numesc această energie Dumnezeu; alţii, o numesc energie cosmică; ştiinţa o numeşte energia punctului zero.

     ( va urma )


      Drum drept spre Lumina !

Un comentariu:

  1. NAMASTE MARIUS. Era necesară această pertinentă explicaţie ,foarte necesară căutătorilor experienţei în UNIME !

    RăspundețiȘtergere

Va rog comentariile sa se refere la subiectul articolului si fara cuvinte vulgare. Criticile sunt admise dar sa fie creative si spre schimbare pozitiva. Comentariile carcotasilor si postacilor platiti vor fi sterse. Acest blog nu este retea de socializare.