miercuri, 14 octombrie 2015

Natura Creației – densități și dimensiuni


      In multe articole publicate am observat din comentarii că nu se înțelege prea bine sau se face confuzie între noțiunea de densitate, dimensiune, etc. Să clarificăm pe cât posibil aceste noțiuni.

Atunci când vorbim despre stări vibratorii specifice, ne referim la ,,densitate”, iar când vorbim în special despre un tărâm de existență, ne referim la ,,dimensiune”. Când vorbim despre densități și dimensiuni ,,mai înalte” și ,,mai joase”, cuvintele ,,mai înalt” și ,,mai jos” se referă numai la frecvențe specifice, și nu la calitatea ființei sau la valoarea intrinsecă. Mai înalt nu este mai bun decât mai jos, ci este mai expansiv și atotcuprinzător. Fiecare densitate corespunde unui anumit stadiu în evoluția conștiinței. De exemplu, densitățile inferioare au forme de viață mai rudimentare de operare prin legi simple. Ființele din densitățile superioare sunt mai sofisticate în minte, trup, și suflet.
Pământul are o structură pe mai multe straturi de niveluri vibratorii, sau densități.

Avem ceea ce se numește Pământul de densitatea întâi, care este în general asemuit cu regnul mineral – pietrele, rocile și straturile geologice, pe care le găsim în crusta Pământului.

Avem ceea ce se numește Pământul de densitatea a 2-a, care cuprinde vegetația și viața plantelor – viață care aderă la anumite legi și principii de reproducere.

Avem Pământul de densitatea a 3-a, care cuprinde formele animale și ceea ce s-ar putea numi atributele umane inferioare – incuzând aici partea din ființa umană care este preocupată în primul rând de procreare, instincte sexuale, instincte de vânătoare și alte asemenea.

Avem Pământul de densitatea a 4-a, care include lumea omului superior și intelectului superior – artă, muzică, imaginație, conștiență conștientă, creativitate și ceea ce numiți metafizică, ș.a.m.d.

Pământul de densitatea a 5-a, include forma corpului eteric de lumină al omului, care se află defapt, în stare potențială în majoritatea cazurilor. Dacă ați observa un suflet care se ridică (vibrațional) de la densitatea a 4-a într-a 5-a, la început veți observa că acest suflet devine, din punct de vedere psihologic, invizibil pentru cei care trăiesc în vibrațiile mai joase ale densității a 3-a, ceea ce înseamnă că este de conceput faptul că ați putea merge noaptea într-o zonă periculoasă a orașelor noastre, iar cei care în mod normal, ar dori să vă facă rău, v-ar vedea d.p.d.v. optic (nervul lor optic v-ar sesiza), dar ei nu vor avea niciun punct de referință psihologică față de voi. Nu sunteți asemănători (ca vibrație) și astfel legea atracției vă ține departe de aceștia.
De-asta insist pe ridicarea vibrațiilor și trăirea propriilor vieți fără programări și șabloane mentale . Vibrațional ne putem separa de acest sistem malefic, iar toate acțiunile negative ale guvernanților asupra noastră nu vor avea niciun efect pentru că astfel legea rezonanței nu va funcționa, noi fiind pe un palier vibrațional mai ridicat care ne oferă protecție, n.b.

Densitățile superioare celei de-a 5-a ar reprezenta lumile cu adevărat spirituale;  Cea de-a 6-a este cea în care entitățile individuale și-au terminat evoluția lor personală iar sufletele se reunesc împreună pentru a evolua ca un grup de suflete (sau ciorchine de suflete, sau suprasuflete, etc). Ele există ca ființe de energie într-un tărâm complet în afara continuum-ului spațiu-timp.

Densitatea a 7-a este "unitatea cu Creatorul" și dizolvarea totală a existenței individuale, deși nu prin anihilarea conștiinței, ci prin realizarea conștiinței infinite care cuprinde toată viața și toată existența. Ele sunt 12 dar de la nivelul nostru nu putem înțelege mai sus pentru că sunt dincolo de minte. Acestea pot fi trăite efectiv prin stări de samadhi (stări iluminatoare de extaz divin, de libertate absolută, starea supremă, ultimă din yoga).

Densitatea se poate referi, de asemenea, la domeniul nativ locuit de ființe de un anumit nivel de evoluție. De exemplu, "să fi în a patra densitate" înseamnă a fi într-un tărâm nativ locuit de ființe de a patra densitate. Deoarece astfel de ființe trăiesc într-o stare cvasi-fizică între fizic și eteric. Densitatea a patra ca mediu sau domeniu este, de asemenea, cvasi-fizică. Aceasta este supersetată ca tărâmul nostru fizic rigid, camera acvariului nostru. În a 4-a densitate, spațiu-timpul este mult mai fluid, este flexibil și receptiv la conștiință (de-asta se spune că suntem proprii creatori ai realității noastre și de aceea trebuie să conștientizăm fiecare gând și vorbă spusă). Este un mediu eteric puternic.
Când este folosit ocazional, termenul " dimensiune "se referă la o anumită lume, tărâm, sau mediu, care se distinge de un altul mai mult de timp sau locație fizică. Atunci când este utilizat într-un sens mai științific, "dimensiune" se referă la gradul de libertate permis pentru extindere și mișcare. Aceste două definiții sunt uneori interschimbabile, alteori nu, și uneori, ele corespund densității, alteori, nu.
O cauză a confuziei este faptul că există oameni în a treia densitate care sunt limitați la a 3-a dimensiune spațială, în timp ce extratereștrii sunt în mare parte a în a 4-a densitate și par să aibă acces la a 4-a dimensiune spațială. Acest lucru vine de la observația că extratereștrii se pot deplasa cu obiecte solide, călătorind prin timp, văzând mai multe linii temporale odată, au nave care sunt mai mari în interior decât la exterior, și așa mai departe. Prin urmare, "ființele 3D și 4D" ar putea implica "ființe de-a treia și a patra densitate" la fel de mult ca "ființe din dimensiunea a treia și a patra". Termenii "hyperdimensional" și "densitate mai înaltă" sunt sinonime în multe mesaje channeling și articole spirituale.

Dar asta e acolo unde corelația dintre densitate și dimensiune se termină, altfel plantele ar ști numai linia (1D), animalele numai planul (2D), și oamenii volumul (3D). Cu toate acestea, aceste densități mai mici locuiesc toate în același mediu fizic 3 dimensional. În mod similar, ființe de densitatea a 5-a nu e neapărat nevoie să aibă acces la dimensiunea spațială a 5-a, fiind blocată pentru ființele de densitatea a 4-a.
Celălalt motiv de confuzie este faptul că "dimensiunea" este uneori folosită ca un  termen generic însemnând orice număr de lucruri în funcție de context, fie că este vorba de "tărâmul de existență" sau "linie temporală" sau "plan al realității" - practic un mediu, nu întotdeauna al nostru. În anumite contexte, dimensiunea și densitatea ar fi atunci interschimbabile, dar nu și în alte contexte. De exemplu, pot exista persoane de densitatea a 3-a care trăiesc într-un Pământ paralel, și în timp ce ei nu sunt în diferite densități, nici mai mare nici mai mică, ca dimensiune spațială decât suntem noi, unele persoane le-ar putea descrie ca fiind dintr-o altă dimensiune, care înseamnă "o altă lume" nu din universul nostru fizic explorabil. Prin urmare, rețineți că densitatea și dimensiunea nu sunt același lucru, deși, ocazional, cele două sunt interschimbabile.

   Natura densităților (așa cum ne este revelată de către Fondatori – ființe de lumină din 12D)
ADN-ul este programul care guvernează forma voastră de viață. Forma umanoidă (care se regăsește la peste 80% din ființele întregii Creații) a luat naștere în urmă cu peste 100 milioane de ani, în constelația cunoscută sub numele  de Lira/Vega. Noi (Fondatorii)am fost însărcinați cu formarea unei structuri celulare, care să fie capabilă să experimenteze lumile exterioare ale Creației cu maxim de eficiență. Am putut crea o formă care poate fi folosită în toate cele 6 planuri mai joase, într-o anumită măsură.
Deși o entitate de densitate mai înaltă are acces la toate densitățile care se află mai jos de ea, este dificil pentru o entitate care vibrează la o densitate înaltă să vină într-o lume de densitate mai joasă. De exemplu dacă eti un suflet de densitatea a 7-a și vrei să experimentezi densitatea a 4-a, trebuie să-ți cobori conștiența de densitatea a 7-a în densitatea a 4-a. Chiar dacă un suflet de densitatea a 7-a are un sine de densitatea a 4-a și poate să acceseze acel sine, sinele de densitatea a 4-a nu menține cu ușurință un nivel de conștiență extinsă în timpul explorării lumilor de densitate joasă.
 Aceia dintre noi care se află în densități mai înalte nu își materializează cu ușurință o formă fizică și nu umblă pe Pământ ca ființe de densitatea a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a sau a 12-a. Acest lucru nu se face aproape niciodată. Este foarte dificil. Chiar și la nivelul nostru de vibrație, există riscul să fim prinși în densitățile joase, dacă ar fi să ne materializăm direct în ele. Acesta este motivul pentru care majoritatea dintre noi venim prin aceste mediumuri, chanelleri, etc. De aceea majoritatea dintre noi comunicăm prin ceea ce numiți telepatie.

    Cum evoluează sufletele
Acest univers este compus din 12 densități. Fiecare dintre aceste nivele are propriul său set unic de reguli și principii, care guvernează acel tărâm specific al Creației. In plus, există legi și principii universale, care se aplică simultan tuturor densităților și dimensiunilor. Atunci când ați devenit suflete individuale, ați apărut din Dumnezeu. Aveați un șablon, o parte a Planului Divin deja codat înlăuntrul vostru. Aveați 12 densități deja potențiale în voi. Aveați câte un aspect al Sinelui pentru fiecare dintre cele 12 densități ale Creației și vi s-au dat coduri și chei care să vă permită să percepeți și să experimentați fiecare dintre cele 12 densități. O analogie potrivită este aceea cu un copac sequoia – cea mai mare ființă vie de pe planeta voastră. Semințele copacului sunt foarte mici – aproape cât jumătatea unghiei de la degetul mic. Totuși, în fiecare sămânță se află șablonul întregului copac.

Densitățile mai înalte (de la 8 la 12), sunt cunoscute ca tărâmuri de conștiință colectivă. Densitatea a 7-a este nivelul la care vibrați atunci când v-ați născut ca suflete individuale. Ai venit în densitatea a 7-a ca suflet individual și, normal ai început să evoluezi și să crești, trecând prin densitățile a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a și a 12-a. Când atingi nivelul densității a 12-a, ajungi să fi cunoscut ca Dumnezeu Creator. Atunci ești capabil să creezi la fel ca părinții tăi Divini. Devii un Dumnezeu cu drepturi depline, capabil să creeze universuri întregi. In universul unic al lui Dumnezeu există sute de mii de alte universuri, care sunt creațiile acelor aspecte ale lui Dumnezeu care au ajuns la densitatea a 12-a. Ca suflete individuale, multe din acele universuri vă stau la dispoziție, pentru a le explora. Există un număr infinit de universuri care sunt disponibile pentru explorare, astfel că nu va trebui să vă îngijorați niciodată că veți rămâne fără lucruri de explorat, întrucât învățarea este un proces continuu, chiar și pentru noi. Ați putea crede că ne-am încheiat procesul de învățare, dat fiind că suntem suflete de densitatea a 12-a. Nu este așa. Invățarea este un proces nesfârșit, întrucât crește și evoluează și aceasta este frumusețea sa.

      Nivelele de la 1 la 6 ale universului Creatorului
Nivelele de la 1 la 6 ale universului sunt tărâmurile cunoscute ca dimensiunile exterioare ale Creației, lumile exterioare ale manifestării. Acestea sunt creațiile Dumnezeului nostru Tată/Mamă și, într-o anumită măsură, ele sunt și creațiile Dumnezeilor Creatori și ale sufletelor individuale, pentru că suntem capabili cu toții să creăm lumi exterioare, precum și propriile lumi interioare. Voi iubiți Creatori, nu numai că aveți ocazia, ca suflete, să explorați tărâmurile exterioare ale Creației – care au fost deja create de diferite suflete care s-au perindat înaintea voastră – dar și voi sunteți capabili să creați propriile voastre lumi exterioare, în timp ce evoluați în densități mai înalte. Acesta este un proces perpetuu de extindere și expansiune.
 Vi s-a dat capacitatea de a explora cele 6 nivele de jos ale Creației, care sunt nivele guvernate de liber arbitru, alegere individuală, sau alegere sufletească. 
Cu alte cuvinte, sufletul vostru de densitatea a 7-a este liber să exploreze cele 6 nivele de mai jos în orice moment sau loc, pentru că acestea sunt nivelele supuse liberului arbitru. Si astfel, fiecare suflet a ales o anumită densitate în care să-și înceapă explorarea. Acum, teoretic sunteți liberi să alegeți să vă începeți explorarea, ca suflete individuale, oriunde în aceste 6 nivele ale Creației. Totuși, atunci când ați ales (cu mult timp în urmă) să explorați anumite tărâmuri din cele 6 nivele mai joase ale Creației, erați nepregătiți pentru unele din experiențele pe care le-ați avut. Fiecare dintre cele 6 niveluri pune la dispoziția sufletelor ceea ce se numește mecanism perceptiv sau corp

Este un dispozitiv creat de sufletul vostru cu ajutorul nostru, al Dumnezeilor voștri Creatori, precum și cu ajutorul altor suflete care locuiesc în nivelele de la 8 la 12.
In dimensiunea a 3-a aveți ceea ce se numește corp de densitatea a 3-a, o formă animală biologică ce seamănă cu animalele, care sunt locuitorii naturali ai densității a 3-a. Astfel, ați venit într-un corp care este modelat după forma și funcțiile animalelor – acest organism uman. Atâta timp cât explorați densitatea a 3-a, acest corp uman este vehiculul perfect pentru exprimarea de sine. El are toate funcțiile animalului, plus niște atribute suplimentare, care vă permit să rămâneți conștienți de identitatea voastră, ca ființe de densitate mai înaltă. Toate funcțiile acestui organism biologic de densitatea a 3-a sunt menite să vă ajute să explorați, să percepeți și să interacționați în densitatea a 3-a. Anumite funcții sunt menite să vă ajute să rămâneți conectați cu sufletul vostru, aflat în deansitatea a 7-a. 
De asemenea în entitatea voastră biologică aveți câteva funcții care sunt menite să interacționeze cu densitățile a 4-a, a 5-a și a 6-a, precum și cu prima și a 2-a densitate. Vă puteți imagina că oasele voastre și mineralele aparțin primei densități, iar materia organică din corpul vostru aparține celei de-a 2-a.

Experiența densificării unei părți din sufletul vostru, astfel încât să poată experimenta densitatea a 3-a prin intermediul acestei entități biologice (corpul vostru), a fost atât de traumatizantă, încât se pare că ați fost prinși în densitatea a 3-a. 
Ați început să credeți că voi sunteți acest corp, mai târziu, pe măsură ce v-ați recâștigat o parte din conștiență, ați început să credeți că sunteți corpul mental sau ceea ce numiți ego-ul vostru – simțul sinelui vostru individual. Majoritatea oamenilor voștri de știință cred că aveți 3 componente ale sinelui: corp, emoție și minte. Aveți corpul vostru fizic, care percepe realitatea densității a 3-a. Aveți emoțiile voastre, care sunt receptorii sensibilității voastre, care creează experiența densității a 3-a, și aveți corpul mental, care formează imagini, idei, concepte și modele, și care comunică folosind limbajul vostru verbal și, în cele din urmă, pe cel telepatic. Ați ajuns să credeți – majoritatea celor care vă aflați pe Pământ – că toate acestea sunteți voi. Un complex format din corp, emoții și minte, pe care-l numiți personalitate.

Când puneți întrebarea ,,Cine sunt eu?” (care este baza liniei spirituale a lui Ramana Maharishi care l-a dus la iluminare spirituală, n.b.), majoritatea dintre voi veți răspunde: 
,,Sunt o ființă umană care trăiește pe Pământ, am această meserie și această familie”, etc. iar acestea reprezintă identificarea voastră cu planul pământesc al existenței, DAR SUNTETI MULT MAI MULT DECAT ATAT, gândiți-vă la asta și încercați să răspundeți întrebării: CINE SUNT EU?

     Surse : http://howtoexitthematrix.com/  și cartea ,,Transformări Planetare 2012-2030 – Mesaje de la Fondatori” de Sal Rachele


    Drum drept spre Lumină!

8 comentarii:

 1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Din cartea lui Sal Rachele si din cunostintele mele dualitatea oarecum evidenta exista pana in cea de-a 7-a densitate, dar sub o forma de armonie complementara chiar pana in a 12-a. Dealtfel este vorba despre cele doua principii Yin-Yang, adica manifestarea. Cand aceasta nu mai exista , exista doar UNU adica Tatal care este TACERE si NEMISCARE....

   Ștergere
 4. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cei din Sirius A sunt cei pozitivi, cei din Sirius B sunt inca in serviciu pentru sine, dar exista mai multe rase de siriusieni, in cea mai mare parte pozitivi, armoniosi....

   Ștergere
 5. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 6. Multumim frumos si Craciun fericit!

  RăspundețiȘtergere

Va rog comentariile sa se refere la subiectul articolului si fara cuvinte vulgare. Criticile sunt admise dar sa fie creative si spre schimbare pozitiva. Comentariile carcotasilor si postacilor platiti vor fi sterse. Acest blog nu este retea de socializare.