luni, 12 octombrie 2015

AMUN – Misterul unei sublime fiinţe SiriusieneÎncă de când acest site a luat fiinţă (http://www.galactis.net/ ) şi au fost prezentate filmele noastre documentare despre civilizaţia siriusiană din sistemul Sirius A, mulţi dintre cei care ne-au scris pe adresa redacţiei au dorit să ştie cine este Amun, ce rol are ea în cadrul actual al evenimentelor de pe planeta noastră, care este nivelul ei de conştiinţă, ce caracteristici fiziologice are şi multe alte întrebări legate de cea care este comandanta uriaşei navă-mamă Anais, ce se află în preajma Pământului.

Notă bloger : Pentru cititorii blogului care nu au vizionat documentarele grupului Galactis, vă recomand vizionarea lor de la cei care le-au downloadat. Eu am salvat acest articol cu vreo două săptămâni înainte ca site-ul http://www.galactis.net/ să dispară pur si simplu. Incă nu cunosc ce s-a întâmplat, de asemenea contul Galactis de pe facebook este închis şi la fel şi conturile Youtube unde erau postate toate documentarele lor. Deocamdată vă revelez ultimul lor articol referitor la siriusianca Amun şi unul dintre filmele lor de pe un cont Youtube chinezesc ,,Conflictul din spaţiu”. Pe celelalte nu le-am mai găsit.
   Cometa Ison. Evenimentul. Adevărul despre ele : https://www.youtube.com/watch?t=1&v=nYXZCz_2Rcg 
  Conflictul din spaţiu : 

   Articolul :
În general vorbind, o navă-mamă extraterestră este o construcţie de dimensiuni planetare şi este evident că în aceste condiţii ea trebuie să implice soluţii energetice şi structurale foarte avansate. Fiinţele umane, nefiind obişnuite să conceapă, să proiecteze şi să realizeze vehicule zburătoare mai mari de câţiva metri sau zeci de metri în mărime, sunt adeseori tentate să nege existența unor astfel de nave extraterestre gigantice. Majoritatea dintre ele este tributară concepţiilor şi legilor ştiinţei contemporane. Cei mai mulţi dintre oameni pot să accepte doar ceea ce ei ştiu, au văzut sau au experimentat, dar atunci când intervine ceva nou, mai ales de anvergură gigantică, prima lor reacţie este de negare sau de neîncredere. În episodul 2 din seria TERRA GALACTICA vom prezenta detaliat modul de proiectare şi de realizare a unei nave-mamă siriusiene, precum şi care este menirea şi integrarea ei în Macrocosmos.
Fiind puţin mai mare decât jumătate din planeta noastră, nava-mamă siriusiană Anais este habitatul a aproximativ trei sute de milioane de fiinţe extraterestre, în marea lor majoritate aparţinând rasei siriusiene benefice. Multe dintre aceste fiinţe provin din colonii de pe alte sisteme solare ale galaxiei noastre, care au fost populate în decursul timpului de rasa originară siriusiană din sistemul Sirius A. Comandantul întregii nave este Amun, o fiinţă sirusiană feminină extraterestră care în mod obişnuit nu se manifestă în planul fizic, ci mai ales în planurile subtile eteric, astral şi mental.
În cele mai multe cazuri mintea umană gândeşte doar în limita parametrilor tridimensionali, care definesc planul fizic; tocmai de aceea, adeseori ea nu înţelege modul în care o fiinţă care există într-un plan subtil reuşeşte totuşi să conducă o navă care are şi o parte fizică în structura ei. Totuşi, acest aspect este perfect posibil, dacă vom lua în considerare faptul că fiinţele fizice de pe nava-mamă Anais sunt alcătuite din materie ponderală mult mai rafinată decât cea din care suntem alcătuiţi noi, oamenii, şi că tehnologia pe care ele o au la dispoziţie permite comunicarea şi chiar interacţiunea fără probleme cu fiinţele din structurile superioare subtile ale navei-mamă.
Un prim set de întrebări ar fi: de ce a venit nava-mamă Anais în preajma Pământului în această perioadă? cum au fost selectate fiinţele care sunt în interiorul ei? de ce tocmai Amun este comandantul navei? care a fost criteriul pentru această alegere?
Legătura între siriusienii din sistemul Sirius A şi pământeni nu este deloc nouă. Aşadar, prezenţa navei-mamă Anais şi a siriusienilor în această etapă de transformări profunde ale Pământului nu este deloc întâmplătoare şi misiunea lor este tocmai aceea de a ajuta în mod altruist la realizarea cu deplin succes şi, dacă e posibil, fără şocuri masive, a transformărilor de natură spirituală atât în ceea ce priveşte planeta noastră, cât şi în ceea ce priveşte fiinţele umane. Într-un anumit sens s-ar putea spune că oamenii sunt precum „copiii” lor atât fizici cât și spirituali, de care acum ei au grijă să treacă aşa cum trebuie la vârsta majoratului.
Astfel de acţiuni ale siriusienilor nu sunt unice în galaxie, însă am putea spune că Pământul întruneşte anumite caracteristici ce necesită o atenţie deosebită din partea civilizaţiilor extraterestre benefice care au ales să ajute şi să contribuie la evoluţia lui. Dintre aceste caracteristici menţionăm natura foarte specială a ADN-ului uman, complexitatea psihică extraordinară a fiinţei umane, poziţia sistemului nostru solar în sectorul galactic în care ne aflăm, precum şi particularităţile Soarelui nostru ca stea de mărime medie.
Prezenţa fiinţelor siriusiene în această misiune complexă în ceea ce priveşte planeta noastră nu este nici ea întâmplătoare. Pe o navă-mamă, care este destinată totdeauna unui ţel foarte bine definit în galaxie sau în Univers, nu pot veni decât acele fiinţe care într-un fel sau altul manifestă anumite rezonanțe cu specificul misiunii respective. Atunci când se hotărăşte iniţierea unei astfel de misiuni, ea este făcută cunoscută în spaţiul galactic în care se află siriusienii şi apoi, din mulţimea celor care se oferă voluntar pentru a lua parte la o astfel de misiune sunt selectate acele fiinţe care întrunesc cel mai bine condiţiile şi rezonanțele energetice pentru realizarea acelei misiuni. Tot atunci sunt distribuite şi sarcinile de conducere şi se stabileşte structura ierarhică a echipajului navei, în conformitate cu liniile directoare ale misiunii în timp şi spaţiu ce urmează a fi începută.
Comandantul unei astfel de misiuni galactice trebuie să întrunească anumite caracteristici care să asigure nu doar priceperea şi forţa lui interioară, dar în cel mai înalt grad înţelepciunea şi nivelul spiritual la care el se află, pentru a asigura în fiecare moment legătura perfectă cu entităţile celeste coordonatoare din planurile subtile superioare şi cu ghizii spirituali ce formează Consiliul Înţelepţilor din sistemul Sirius A.
Chiar dacă structura civilizaţiei şi a societăţii siriusiene este diferită de cea a umanităţii, atât prin modul de gândire cât şi prin cel de raportare la legile şi evoluţia Universului, totuşi putem spune că elementele de bază care au fost prezentate mai sus sunt comune. Prin urmare, comandantul misiunii a fost ales de către Consiliul Înţelepţilor siriusieni după abilităţile sale psihice, mentale şi mai ales spirituale. Pe aceste considerente, în cazul misiunii pentru Pământ în această perioadă a omenirii, comandantul navei-mamă siriusene a fost aleasă Amun, care avea deja experienţa altor misiuni anterioare (şi chiar încarnări) pe planeta noastră.
Pe Pământ, a vorbi despre un lider la nivel de oraş sau chiar de ţară este ceva relativ obişnuit, însă a pune problema unui lider la nivel de planetă întâmpină mari probleme de ordin conceptual şi religios. Cauza principală o constituie nivelul general de conştiinţă al fiinţelor umane, implicarea lor dogmatică şi, într-o anumită măsură, chiar anumite elemente istorice. Oamenii caută să aplice pretutindeni în Univers ceea ce ei cunosc şi cred pe Pământ, indiferent că este vorba despre ştiinţă, religie, comportament sau gândire. Or, este evident că Natura nu se limitează la un singur set de date științifice recurente peste tot în imensitatea spaţiului. Diversitatea creaţiei divine este practic infinită și ea există indiferent de puterea de înțelegere a ființelor umane. Incapacitatea de a cuprinde acest adevăr este o problemă pe care ar trebui să o rezolve fiecare dintre cei care întâmpină dificultăți în această direcție. Într-un astfel de context, ideea că o singură fiinţă este comandant peste sute de milioane de alte fiinţe poate să pară o aberaţie sau ar putea duce chiar cu gândul la idolatrie. Maşina de manipulare prin mass-media şi mai ales prin industria filmului a inoculat de-a lungul timpului multe idei nocive în acest sens, iar populaţia a preluat ideile respective ca fiind adevărate sau cel puţin posibile.
În cazul siriusienilor de pe nava-mamă Anais, Amun nu este doar comandantul misiunii pe care ei o au, aşa cum se prezintă în anumite filme sau seriale SF de succes; pentru toţi cei de pe navă, Amun este de asemenea ghidul lor spiritual, este ca o mamă spirituală pe care ei o urmează cu multă devoţiune. Nivelul ei spiritual elevat asigură echilibrul şi coerența acţiunilor pe navă şi în afara ei, Amun îmbrăţişând în câmpul ei mental şi spiritual fiecare fiinţă siriusiană de pe navă. Deoarece acţiunile, avansul tehnologic şi spiritual, precum şi ţelurile profund altruiste ale siriusienilor se desfăşoară multidimensional, fiinţele umane rareori pot să intuiască sau să înţeleagă aşa cum trebuie aceste realităţi, mai ales pentru că ele nu pot gândi sau acţiona decât în limitele planului fizic. În mod firesc, cei mai mulţi dintre oameni tind să judece atunci lucrurile din perspectiva pe care o au la acest nivel, făcând uz de mijloacele care le sunt cu uşurinţă la îndemână: denigrarea, batjocorirea şi reavoinţa manifestate în legătură cu aspectele pe care nu le înțeleg sau le depășesc nivelul de conștiință.
Cu toate acestea, celor care doresc să se raporteze cu sinceritate şi să rezoneze în timpul meditaţiei cu câmpul ei de conştiinţă, Amun le sugerează să se gândească la ea ca la o fiinţă care, împreună cu semenii ei, doreşte să ne protejeze și să ne ajute într-un mod divin integrat. Faptul că ea este o fiinţă de sex feminin adaugă laturile iubirii materne protectoare, grijei, bunătății şi afectivității, pe care ea le manifestă asupra pământenilor.
Atunci când în 2014 noi am iniţiat programul comun de meditaţii cu Amun, după prima meditaţie ea ne-a comunicat că acela a fost primul gest spiritual luminos care s-a născut între mai multe suflete naţionale, care a fost perceput ca un gest de iubire din partea oamenilor către ea, deoarece la acea meditaţie au participat persoane din mai multe ţări, care simţeau o certă rezonanţă cu siriusienii şi cu Amun în mod particular. De fapt, astfel de gesturi şi iniţiative spirituale sunt de natură să dinamizeze în decursul timpului rezonanțele specifice care vor face posibil momentul întâlnirii dintre oameni și fiinţele din civilizaţia siriusiană din sistemul Sirius A. Siriusienii deja pregătesc astfel de întâlniri şi au găsit canalele necesare pentru aceasta, însă este necesar ca oamenii înşişi, cei care doresc sau simt acest impuls lăuntric, să fie activi şi să întărească respectivul focar de energie.
Toţi cei care au realizat şi realizează aceste meditaţii de comuniune cu sfera de conştiinţă a lui Amun au remarcat aproape de fiecare dată, în mod clar, dinamizarea energiilor subtile în partea superioară a trupului lor, în mod special la nivelul pieptului şi al creştetului. Totodată, atunci dinamizarea corpului subtil eteric apare în mod pregnant, iar senzaţia de „îmbăiere” într-un val benefic de energie protectoare este mai mereu sesizată şi chiar amplificată. Pe parcursul meditaţiei adeseori apar trăiri minunate, cum ar fi starea de bucurie detaşată, de iubire sinceră, de protecţie, de energizare puternică a fiinţei, de deschidere şi puritate.
Este interesant de asemenea că anumite persoane din grupul celor care realizează meditaţiile şi care uneori nu au avut posibilitatea să ia parte la ele, la unison cu ceilalți (în primele luni, orele de meditație nu se încadrau într-un program fix), au simţit-o totuși pe Amun manifestându-se în câmpul conştiinţei lor exact în perioada meditaţiei respective, fără ca ei să cunoască acel interval de meditaţie. Pe măsură ce experienţa dobândită în aceste meditaţii creștea, au început să apară efecte certe chiar şi în plan fizic. Astfel, mulţi dintre cei implicaţi în acest program de meditaţie au început să remarce tot mai multe sincronicităţi semnificative în timpul programului zilnic de activități, mai ales atunci când se apropia ora respectivă de meditaţie; în mod uluitor,atunci programul lor părea că se relaxează, permiţându-le să facă meditaţia.
În timpul meditaţiei de comuniune cu Amun, rolul celui sau celei care realizează meditaţia trebuie să fie atât receptiv, cât şi dinamic. În primul caz este necesar să percepem cât mai clar prezența şi influenţa benefică a lui Amun, iar în cel de al doilea caz este bine să urmărim să devenim noi înşine activi, dorind să realizăm efectiv contactul subtil cu ea. De altfel, o notă comună a acestor meditaţii – ce ne-a fost împărtăşită de toţi cei care au realizat acest tip de meditaţie – este aceea că Amun răspunde foarte repede „chemării” noastre şi într-un mod evident. Uneori această comuniune poate fi atât de intensă, încât  apar chiar anumite senzaţii la nivelul simţurilor fizice, cum ar fi misterioase atingeri pe piele, ori chiar sunete slabe. Atunci când Amun apare şi ca imagine subtilă, aproape totdeauna la început vedem ochii ei sublimi şi plini de iubire, care sunt foarte aproape de faţa noastră. Apoi imaginea se poate depărta, dezvăluind şi alte caracteristici corporale, dar uneori fața poate să rămână învăluită în lumină, fără a i se putea distinge cu claritate trăsăturile.
O urmare firească a realizării cu succes a acestor meditaţii sunt visele semnificative care pot să apară după aceea, cum ar fi proiecţii în interiorul navei-mamă Anais, contactul în plan eteric sau astral cu o altă fiinţă siriusiană sau aparţinând unei alte civilizaţii benefice, ori contactul cu o entitate celestă superioară etc. Sentimentul prezenţei lui Amun în aura noastră chiar şi în perioadele de timp când nu medităm pentru a realiza comuniunea subtilă cu ea reprezintă de asemenea un efect pe care l-au remarcat multe dintre persoanele care realizează aceste meditaţii. Această prezență subtilă este aproape mereu însoţită de energizarea puternică a corpului nostru eteric într-un mod specific. Aceasta conduce la o întărire a legăturii individuale cu Amun, care în cazul fiecărei fiinţe umane ce este interesată de acest aspect şi care practică aceste meditaţii poartă o notă distinctivă, ce îi este caracteristică.
Un aspect important de menţionat este că, odată cu experienţa pe care o capătă în timpul acestor mediaţii, fiinţa umană începe să simtă tot mai pregnant sentimentul că devine ea însăşi un releu mai mult sau mai puţin deschis al manifestării unor idei, concepte şi calităţi care sunt legate de prezenţa siriusienilor, ca fiinţe extraterestre eminamente benefice şi altruiste, ce au venit pentru a ne sprijini, a ne ajuta şi a ne proteja în aceste vremuri dificile. Noi înţelegem atunci în mod intuitiv că aceasta se petrece întotdeauna numai cu acordul nostru şi numai prin manifestarea liberului nostru arbitru, care este în directă legătură cu anumite trăsături, caracteristici şi rezonanţe ce ne sunt specifice. De pildă, în cazul acelora care manifestă un intelect sec, axat pe idei și concepte materialiste sau care se confruntă cu frici interioare ascunse, ori cu o reavoinţă aparent inexplicabilă atunci când vin în contact cu astfel de informaţii, efectele benefice menţionate şi manifestările subtile despre care am vorbit rămân ascunse.
Cei care rezonează însă cu emisiile clare şi luminoase ale lui Amun în timpul meditaţiilor pe care le realizează cu multă deschidere şi iubire, dezvoltă în timp o legătură din ce în ce mai puternică şi mai personală cu ea, ajustând în acest fel frecvenţa de vibraţie individuală spre nivelul care va permite contactul efectiv cu fiinţele siriusiene benefice. În felul acesta începe să se împlinească ceea ce Amun a spus în urmă cu mai mult timp şi anume că ele, fiinţele siriusiene, vor urmări să se concentreze mai ales asupra individului și mai puțin la nivel de mase de oameni sau la nivel global. După ce reprezentanţii Alianţei benefice a civilizaţiilor extraterestre din acest sector galactic au constatat că o apariţie în masă cu navele sau alte forme de contact global extraterestru ar provoca un adevărat haos pe planetă, s-a luat decizia ca atenţia lor să fie focalizată mai ales în mod individual, pentru că fiecare fiinţă umană astfel „trezită” poate să devină un focar de rezonanţă benefică ce poate influenţa la rândul ei alte ființe umane în aceeaşi direcţie. În acest fel se ajunge gradat la o aşa-zisă „masă critică”, ce poate determina o reală transformare a modului general de gândire şi concepţie a omenirii în legătură cu subiectul vieţii şi a prezenţei extraterestre pe sau în jurul planetei noastre.
Amun ne-a spus că acesta este cel mai amplu plan pe care siriusienii l-au conceput până acum, deoarece el nu doar că este foarte important în contextul actual, dar totodată este şi foarte dificil de realizat, datorită multiplelor bariere şi obstacole ce au fost setate în minţile oamenilor, referitoare la acest subiect.
     Partea a 2-a
Acest plan de contact al omenirii este mai complex decât cel care a fost conceput iniţial, care implica realizarea contactului global, la scară planetară. În ultimii  douăzeci de ani au existat mai multe tentative de a realiza contactul efectiv cu omenirea prin apariţia flotelor de nave extraterestre pe cer, stabilizarea lor acolo, contactarea guvernelor şi iniţierea legăturilor la nivel oficial. Totuşi, s-a ajuns la concluzia că această modalitate de contact – care în alte condiţii ar fi fost firească, aşa cum ea s-a mai petrecut în istoria altor planete din galaxie – ar avea consecinţe dezastruoase pentru planul de ascensiune spirituală a omenirii, punându-l în mare pericol. Propagarea fricii imense şi a panicii în rândurile populaţiei – generate de ignoranţă, dogmă şi manipulare – ar ajunge la cote uriaşe, pentru că ea s-ar dezvolta logaritmic ca intensitate printre oameni, făcând practic imposibilă stăpânirea lor.
Deoarece cota de risc pentru acest scenariu era foarte ridicată, civilizaţiile din alianţa extraterestră benefică au luat decizia că el nu este deocamdată de actualitate şi au optat pentru realizarea contactului individual.

Deşi această modalitate are certe avantaje, totuşi ea este destul de dificil de realizat, pentru că în primul rând depinde de capacităţile, pregătirea şi deschiderea fiinţei umane respective. Din această cauză, la început vor fi contactate doar fiinţele care prezintă o anumită stabilitate interioară în această direcţie. Mai apoi, ele vor deveni focare de manifestare a încrederii şi a rezonanței cu siriusienii pentru ceilalţi oameni şi în felul acesta contactul cu omenirea va deveni mult mai firesc, mai natural, chiar dacă va dura mai mult timp până va fi realizat la scară largă, dar cel puţin el va fi sigur pentru evoluţia umanităţii. De aceea este bine ca, după ce avem astfel de experienţe individuale, ele să fie împărtăşite cu alţii care se află pe aceeaşi lungime de undă cu noi, vorbind despre fiinţele siriusiene sau cele extraterestre benefice pe care le-am cunoscut prin astfel de contacte și numindu-le efectiv, deoarece aceasta va amplifica şi mai mult rezonanţa cu ele, uşurând contactele viitoare.
Complexitatea acestui plan constă mai ales în faptul că acum ființele extraterestre benefice vor trebui să apară pentru fiecare om în parte, ţinând cont de particularităţile lui și modelându-se după personalitatea lui. Tocmai de aceea, ni s-a spus că ceea ce ei vor face acum este să înceapă efectiv să lege relaţii individuale cu fiinţele umane. Acesta este motivul pentru care actualmente foarte multe fiinţe extraterestre benefice au început să ia contact telepatic cu oamenii, fie în vis, fie în starea de veghe. Ni s-a spus că de multe ori, chiar de la primul astfel de contact se poate cunoaşte numele acelei fiinţe extraterestre, deoarece el reprezintă chiar starea specifică ce este simţită în acele momente şi pe care acele fiinţe o emit. Chiar dacă, la început, numele poate să nu fie perceput în mod distinct, la următoarele „întâlniri” el se va clarifica.
Tocmai în această idee a fost concepută şi Nava lenticulară, a cărei construcţie se apropie de sfârşit şi al cărui mod de funcţionare a fost descris în filmul nostru documentar cu acelaşi nume. Acesta reprezintă un proiect de mare amploare, ce va desemna o perioadă de tranziţie a mentalităţii fiinţelor umane care își deschid mintea, sufletul și inima spre noua lume ce se anunţă.
      Nava Lenticulară : https://www.youtube.com/watch?v=09L2jCjl9RM
Cea mai rapidă cale de a crea o legătură cu Amun sau cu o altă fiinţă extraterestră siriusiană, ori cu o fiinţă extraterestră benefică dintr-o altă civilizaţie este aceea a cererii realizată din inimă şi cu o deplină sinceritate pentru realizarea contactului respectiv. Umilinţa, răbdarea şi perseverența în această direcţie se vor adăuga şi ele, conducând gradat la reuşita plină de succes a contactului cu o ființă extraterestră benefică. Ca sugestie generală, este bine ca atunci când solicităm aceasta, să fim cât mai relaxaţi şi calmi, pentru că dacă ezităm sau ne simţim stingheriţi de apropierea lor, atunci fiinţele extraterestre se opresc până constată că în conştiinţa noastră există suficientă maturitate şi stăpânire de sine pentru a prelua aşa cum trebuie dovada realităţii lor.
Tocmai de aceea, este bine ca, după manifestarea în mod clar a intenţiei mentale, să rostim această intenţie de asemenea verbal, cu voce tare. Siriusienii au nevoie ca noi să ne definim astfel foarte bine MODUL în care dorim să se realizeze contactul. Noi putem spune, de pildă, că dorim să-i vedem, dar dacă în momentul în care ei chiar apar brusc în cameră, în forma lor eterică, iar noi manifestăm atunci o mare frică şi retracţie, ţipând sau gesticulând nebuneşte, care ar mai fi rostul contactului? O astfel de reacție semnifică faptul că fiinţa umană respectivă este încă departe de a fi pregătită pentru acea experienţă.
Aparent, aproape toţi cei care sunt interesaţi de acest subiect şi îşi doresc în mod sincer să realizeze contactul, cred că sunt pregătiţi pentru aceasta. Să nu uităm însă că forma fizică şi obişnuinţele de până la acel moment induc un instinct puternic de conservare a vieţii, care duce la respingerea aproape în mod reflex a tot ceea ce este străin de noi sau necunoscut.
Contactul cu siriusienii trebuie mai întâi de toate să se desfăşoare într-o stare de înaltă conştiinţă, de calm şi percepţii superioare, nu de frică, îndoială sau panică, aşa cum oamenii sunt manipulaţi să simtă şi să acţioneze în astfel de cazuri. Acesta este unul dintre motivele principale pentru care contactul cu fiinţele extraterestre benefice încă nu se realizează.
Modul în care noi dorim în mod clar şi concis ca ele să ne contacteze, depinde de personalitatea şi caracteristicile fiecăruia dintre noi. De pildă, cineva poate să dorească să realizeze contactul cu siriusienii (cel puţin în primele faze) la nivel tactil; aceasta înseamnă că fiinţa siriusiană respectivă se va manifesta printr-o adiere la nivelul pielii, care va fi simţită în mod distinct şi inconfundabil. Altcineva doreşte de exemplu să realizeze contactul vizual, adică să vadă corpul eteric al fiinţei siriusiene, să-l atingă, să vorbească cu acea fiinţă. Această abordare este mai complexă, deoarece necesită o mare stăpânire de sine şi transcenderea unei întregi serii de condiţionări şi reflexe interioare, pentru a nu manifesta frica. Într-un astfel de caz, fiinţa siriusiană va alege cel mai probabil să se manifeste vizual în mod gradat, mai întâi printr-o formă translucidă, apoi doar cu anumite părţi ale corpului ei eteric, pentru ca în final ea să apară în întregime, dar numai dacă noi ne stăpânim suficient de bine emoţiile şi surpriza extraordinară din acele momente.
În lipsa unui contact adecvat de intermediere între dimensiunea eterică 4D, în care există ierarhia superioară a siriusienilor de pe nava-mamă Anais, şi dimensiunea fizică 3D a oamenilor, contactul între civilizaţiile noastre ar fi practic imposibil de realizat în mod armonios. Nava-mamă Anais ne-a spus că acest contact este foarte important să se realizeze – mai ales în această perioadă foarte dificilă a omenirii – şi că raţiunile sale sunt foarte profunde la nivel galactic.
Pe de altă parte, importanţa legăturii siriusienilor cu noi a reieşit şi din modul extrem de minuţios în care ei au analizat aproape tot ceea ce noi am făcut în timpul întâlnirilor directe cu ei, mai ales pe parcursul ultimului an. Siriusienii au înregistrat absolut totul în această privinţă, iar apoi – aşa după cum ne-a arătat nava-mamă Anais – au studiat în amănunt reacţiile, impresiile şi tendinţele noastre, precum şi modul în care noi am primit anumite informaţii de la ei. Au făcut toate acestea pentru a şti cum să ofere cât mai eficient şi adecvat diverse informaţii altor fiinţe umane care vor lua contact cu ei: în ce ritm; sub ce formă; cum să se prezinte; cum să se comporte faţă de ele etc., pentru că este important ca oamenii să intre pe o direcţie care să continuie după aceea legătura lor cu siriusienii.
Nu este deloc simplu să corelezi şi să adaptezi moduri de gândire, informaţii şi tehnologii ce aparţin unor dimensiuni diferite de existenţă, ca frecvenţă de vibraţie a materiei. Tocmai de aceea siriusienii caută să acorde importanță chiar şi celor mai aparent neînsemnate aspecte ale contactului cu noi, deoarece această legătură care a fost iniţiată deja şi care se dezvoltă cu putere are o importanţă covârşitoare în contextul evenimentelor din viitor, aşa după cum ni s-a arătat. Prin aceasta, ei vor să se adapteze cât mai bine modului nostru de percepţie şi de gândire, pentru a face cât mai lină această comunicare, cât mai firească pentru noi.
Mulţi dintre cei care sunt interesaţi de subiectul civilizaţiilor extraterestre şi care au avut acces la informaţiile pe care noi le-am furnizat în această direcţie ne-au întrebat CUM ANUME se realizează contactul efectiv cu Amun sau cu o fiinţă siriusiană din structura de conducere. Aşa după cum am menţionat, contactul individual este caracteristic fiecărei persoane, însă putem oferi unele date generale despre modul în care el ar putea avea loc chiar pe nava-mamă Anais.
Aici există o aşa-zisă „sală de primire”, ca o aulă cu dom şi cu arcade elegante. Sala există în zona navei ce aparţine planului eteric superior, la limita cu planul astral al navei și se poate vizualiza ca fiind aproximativ la jumătatea razei totale a navei, undeva la mijloc către dreapta, dacă privim nava cu zona ca de pară în sus.
Aproape de fiecare dată când se realiza contactul cu siriusienii, eram proiectaţi în această sală de primire. Până de curând, aceasta era complet goală şi avea culoarea albă, cu reflexe sidefii foarte frumoase, ori chiar argintii în anumite zone. Lucrurile în interiorul acelei săli apar în funcţie de necesitatea momentului. De pildă, atunci când Syriat a fost primit de Amun, la simpla lor intenţie de a se aşeza s-au „materializat”, am putea spune – dar de fapt au coborât din tavan – unde luminoase care au creat o hologramă sub formă de canapea foarte comodă pentru Amun şi ceea ce am putea numi un fotoliu confortabil pentru Syriat. Totul era alb, cu vagi reflexii albăstrii sau argintii, ori de sidef.
Una dintre întrebările frecvente care ni se pune este aceea prin care suntem rugaţi să o descriem pe Amun din punct de vedere al trăsăturilor corporale. Dacă aspectele psiho-mentale şi spirituale în cazul ei au fost creionate până acum destul de bine, cele fiziologice sunt mai puţin cunoscute, mai ales datorită lipsei unui contact direct și clar între ființa umană respectivă și comandantul navei-mamă siriusiene.
Amun este o fiinţă de sex feminin care există și se manifestă preponderent în planurile subtile ale manifestării; ea are un corp bine definit şi armonios, cu forme feminine minunate, întru totul identice cu cele ale fiinţelor umane feminine. Talia armonioasă și sânii rotunzi dau o notă senzuală foarte specială pentru cel care poate să admire misterioasele trăsături pe care ea le manifestă. Prima impresie este tulburătoare, mai ales că înălţimea ei este de aproximativ 2,50 metri. Însă graţia, echilibrul, calmul şi mai ales nobleţea mişcărilor ei degajă o stare de mare linişte interioară, bucurie şi chiar plăcere rafinată, încât  – dacă se păstrează controlul asupra conştiinţei dedublate în corpul subtil eteric sau astral – experienţa contactului respectiv este cu adevărat sublimă.
Ochii ei superbi sunt albaștri, profunzi și ceva mai mari decât ochii noștri. Forma lor migdalată și iubirea pe care o exprimă aduc în ființă o stare de bine și de siguranță. Nasul este mic, gura la fel, iar la urechi ea poartă ceea ce, inițial, noi am crezut că sunt niște cercei, dar care în realitate reprezintă un dispozitiv tehnologic ce ușurează comunicarea telepatică la foarte mare distanță în cadrul galaxiei noastre. Pielea ei este albă, iar capul nu este acoperit cu păr. De altfel, forma capului este deosebită de cea a ființei umane, în sensul că ea este mai alungită în partea din spate, iar această alungire noi am observat că este cu atât mai mare, cu cât ființa siriusiană respectivă ocupă un loc mai înalt în structura de conducere a echipajului.
Amun poartă ceea ce s-ar putea numi un costum mulat pe corp, de culoare albastră cu anumite nuanțe și linii simetrice verticale în zona toracelui și a șoldurilor, iar în zona gâtului, pe lateral, el are o bandă pe care există anumite simboluri siriusiene. Acest costum pare a fi chiar pielea corpului ei, dar în realitate el se detașează de corp. În unele situații, costumul poate avea o culoare diferită; de exemplu în timpul conflictului din spațiu, el avea culoarea roșu închis, spre grena.
Mâinile au cinci degete, care sunt lungi, fine și foarte elegante, iar în picioare ea poartă un fel de încălțăminte ce se poate asemăna cu niște balerini, de asemenea de culoare albastră.
Atunci când comunică, Amun transmite simultan gânduri, stări și emoții, dar în unele momente – atunci când contactul se realizează în plan subtil eteric – pot fi percepute chiar și sunete, însă ele au o altă natură decât pe Pământ, pentru că și sistemul fonic al corpului ființelor siriusiene este diferit de cel al ființei umane. Pe de altă parte, mediul de pe nava-mamă Anais are o altă consistență atât la nivel fizic, cât și la nivel subtil, prin comparație cu mediul Pământului. În aceste condiții este firesc ca sunetele să reverbereze în mod diferit.
Explicațiile oferite de Amun sunt totdeauna foarte concise; ea nu repetă niciodată același lucru, iar starea pe care o emană este mereu de iubire, noblețe, dar în același timp de senzualitate foarte rafinată și de fermitate. Este un „conglomerat” aproape hipnotic de impresii și stări minunate, care prin complexitatea lui arată natura elevată a comandantei navei și a capacităților ei extraordinare.
În mod obișnuit, discuțiile cu Amun aveau loc în „sala de primire”, care mereu era goală atunci când ajungeam acolo. Totuşi, în ultimul an noi am observat prezenţa unor sfere colorate care erau verzi, albastre, portocalii, galbene, având mărimi diferite, al căror număr a crescut gradat. Noi le-am remarcat plutind prin spațiu şi dând impresia că sunt vii. Nava-mamă Anais ne-a spus că ele reprezintă legătura subtil-telepatică ce a fost creată între anumite fiinţe umane şi ea – pentru că Anais este cea care coordonează toate aceste lucruri. La vremea respectivă, Anais ne-a specificat că există aproape 200 de oameni (bărbaţi şi femei) de pe întreaga planetă, din diferite pături sociale, care aveau acces la aceste legături subtile directe şi permanente cu siriusienii.
Aşadar, nu este vorba despre legături pasagere sau de o simplă tranziţie „prin zona” navei; ele sunt legături conştiente ale ființelor umane cu siriusienii, care au devenit deja stabile şi care urmează să se concretizeze din ce în ce mai mult în perioada următoare. Deocamdată, aceste experienţe sunt percepute de acele ființe umane ca fiind viziuni destul de clare a unor fiinţe siriusiene, în special a celor care au realizat până acum contactele cu noi. În unele cazuri, aceste experienţe se concretizează chiar şi în scurte vizite în anumite zone de pe navă, precum şi în primirea anumitor informaţii, ori a unor intuiţii clare. Astfel de contacte în dimensiunea eterică subtilă cu reprezentanţi ai civilizaţiei siriusiene din sistemul Sirius A sunt realizate fie în timpul meditaţiilor, fie în timpul visului, ori chiar spontan în timpul anumitor stări de reverie sau de aspiraţie deosebită lăuntrică.
Percepţiile sunt în faza de asimilare şi de obişnuire cu noile realităţi; de aceea, ele sunt oarecum înceţoşate pentru conştiinţa acestor fiinţe umane, dar deja baza legăturii lor e stabilă cu nava-mamă Anais. Ni s-a precizat că aceasta a fost posibil în baza rezonanțelor create după aspiraţiile individuale şi afinităţile pe care fiinţele umane le-au avut după ce au citit infomațiile pe care noi le-am oferit până acum, care au fost publicate prin intermediul filmelor, interviurilor sau articolelor de pe site-ul Galactis.
Dacă peste 200 de persoane din întreaga lume au deja aceste legături stabile cu siriusienii de pe nava-mamă, ne putem da seama cu uşurinţă că cei care au luat contact măcar într-o anumită măsură cu realitatea acestor fiinţe extraterestre benefice foarte evoluate; cei care au avut acces la informaţia noastră şi au primit-o favorabil; şi cei care sunt măcar deschişi şi polarizaţi de importanţa ei, reprezintă de fapt un număr cu mult mai mare, care va creşte pe zi ce trece.
Până acum au fost făcute pregătiri, adaptări şi studii în cadrul planului de realizare a legăturii cu pământenii. Nava-mamă Anais ne-a spus că acum acest plan începe să devină concret, clar, chiar palpabil. El va implica, printre altele, anumite dovezi ce vor fi furnizate gradat de către siriusieni despre existenţa lor şi a navei-mamă care se află în apropierea Pământului şi toate acestea vor fi corelate de asemenea cu începutul legăturilor realizate prin intermediul Navei lenticulare.
Ne dorim ca, având sufletul și mintea deschise, cât mai multe ființe umane să ajungă să realizeze contactul individual cu Amun și ființele siriusiene, având astfel acces în mod direct la o serie întreagă de informații și dovezi care deocamdată nu sunt cunoscute de omenire. Intenția sinceră, dublată de iubire și perseverență va aduce fără îndoială succesul deplin în această direcție.
   sursa : http://www.galactis.net/ (care nu mai există) 
   Drum drept spre Lumină! 

22 de comentarii:

 1. Namaste! Fff.ciudat...sau coincidenta?! Acum cateva zile,intr-o seara am atipit si mi-a aparut aceasta figura a lui Amun..m-a imbratisat si m-am trezit...aveam o stare euforica...de nedescris in cuvinte...am simtit o energie atat de puternica..intreg corpul vibra de fericire.. Am cautat pe net o fotografie..nu stiam cine e aceasta Amun... Iti multumesc enorm!!

  RăspundețiȘtergere
 2. Am gasit si al doilea film disparut! https://www.youtube.com/watch?v=Eq6Sh11G3XE&feature=youtu.be

  RăspundețiȘtergere
 3. Am descarcat eu cateva materiale de pe Galactis.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este posibil sa imi trimiti si mie materialele video pe care le ai? Ma intereseaza in special Nava Lenticulara. Eu am doar Cometa Ison, daca doresti iti pot trimite.

   Ștergere
  2. Am revenit...intre timp am gasit si copiat de pe internet urmatoarele materiale video: Cronovizorul eteric, Conflict in spatiu, Nava lenticulara, si Cometa Ison. Daca are cineva nevoie de vreunul din aceste materiale, le trimit cu wetransfer. :)

   Ștergere
  3. Buna Ioana, ce mai faci ?
   Imi trimiti si mie materialele astea: Cronovizorul eteric, Conflict in spatiu si Cometa Ison, eu am doar Nava lenticulara.
   Mersi mult!

   Ștergere
  4. buna, Ioana. esti o mare salvare! imi poti trimite si mie, te rog, "Cronovizorul eteric", "Conflictul din spatiu", "Nava lenticulara", si "Cometa Ison"? mi le doresc pe toate, de fapt, asa ca imi poti trimite tot ce ai, pentru ca eu nu mai gasesc nimic de cand a disparut site-ul galactis. mersi!

   Ștergere
 4. taci, exmisan infect. bozaru va reaparea in glorie, adus chiar de nava. in curind se va deschide un nou site, mult mai profesional.

  RăspundețiȘtergere
 5. Marius iti multumesc pt. toate postarile si tot ajutorul tau pt.a ne readuce la fiinta care suntem cu adevarat,dincolo de orice iluzii,programe,egou si orgoliu. Am trait cea mai minunata experienta in urma citirii acestiu articol. In timp ce citeam am simtit o energie atat de puternica...in frunte simteam vibratii puternice,in piept ceva ma apasa f.tare,tamplele parca imi crapau de presiune,mi s-au infundat urechile si aveam o stare de parca m-am fost desprins de pe pamant. M-am dus la culcare si am stiut si simtit ca ceva extraordinar mi se va intampla...asa a si fost,am trait cele mai minunate clipe din viata mea!!! Am fost luata de fiinta aceasta minunata de lumina,Amun si m-a urcat la cer,m-a dus intr-o nava,a incercat sa ma cunoasca...era o energie atat de puternica ca abea puteam rezista.Acolo erau cateva fiinte cu fete albe alungite si ochii mari albastrii..ii simteam atat de calzi.Era o lumina albastru sidef.. I-am transmis telepatic ca-mi este rau si numai pot sta,m-a inteles si m-a adus inapoi si m-a intins pe iarba,iar cu mainile unite trecea pe deasupra mea ca un laser, ma vindeca. A incercat din nou sa urcam spre cer,era o lumina atat de puternica cu zeci de curcubee,eram in extaz,tremuram si plangeam in corpul fizic,iar cel astral era deja inaltat la cer.Nici de data asta nu am putut rezista,deoarece aveam vibratia prea joasa in comparatie cu vibratia atat de inalta unde eram.Am coborat...mi-a intins mainile calde si acum le simt..mi-a transmis ca se va intoarce cand voi fi pregatita.Am trait o fericire intensa! Multumesc Cerului,Multumesc Fiintei sublime de Lumina!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ma bucur de trairile tale. Mergi inainte pentru ca este drumul tau din propria evolutie. Nu te lua dupa comentariile trepadusilor. Vor ajunge si ei la un moment dat sa dea drumul evolutiei si sa nu mai stea prinsi in prostiile mintii..
   Daca mai ai experiente cu siriusienii si Amun destainuieste-ne si noua....
   Numai bine si Drum drept spre Lumina !

   Ștergere
  2. Multumesc Marius! Iubire si lumina!

   Ștergere
 6. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 7. Sunt o fiinta simpla de la tara,am doi copii minunati si am avut o viata f.grea..dar multumesc Lui Dumnezeu ca toate s-au rezolvat si am avut si am multe de invatat din toate. Am fost de mica mai ciudata,visam cea ce se va intampla in viitor cu mine,rudele sau cunoscuti.Nu inventez S.F.-uri si nu sunt nici o fanatica.Mi-am deschis inima aici si am scris o traire de a mea. Nu incerc pe nimeni sa conving cu nimic,fiecare are propriul sau drum spre evolutie si experientele sale. Va iubesc!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumesc ca ai impartasit cu noi experienta ta, B CM-L !
   Ma bucur ca te simti atat de bine incat sa ai astfel de experiente, starea ta interioara avand o stransa legatura.
   Cat despre cei ce nu inteleg, asta nu are legatura cu tine, (dar tu stii asta, nu-i asa?), pur si simplu nu esti datoare sa te justifici, fiindca fiecare are propriul adevar pe care il va experimenta, atat in viata asta, cat si dupa... fiecare suntem responsabili pentru ceea ce gandim si simtim, pozitionandu-ne exact pe "lungimea de unda" corespunzatoare acestor ganduri si emotii, daca pot sa ma exprim asa...
   Si noi te iubim!

   Ștergere
 8. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 9. Dar videoclipurile le blocheaza pe YouTube ?! sau....

  RăspundețiȘtergere
 10. Asa cum am promis, si imi cer scuze pt. intarziere, trimit linkurile materialelor video pe care le am, prin wetransfer.
  Nava lenticulara și Conflict in Spatiu: https://we.tl/MoPNMKPSZy
  Cronovizorul Eteric: https://we.tl/Uas3xZpag9
  Cometa Ison: https://we.tl/TDguBxW8mb
  Cu drag! :)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Buna Ioana!
   Te rog sa mai pui inca o data linkurile de transfer pt cele 4 materiale video.
   Iti multumesc!

   Ștergere
 11. Buna, Ioana!
  mai poti pune odata cele 3 linkuri de transfer ale materialelor video?

  RăspundețiȘtergere
 12. Am pus aici link catre fiecare din cele 7 Filme Documentare realizate de catre cei de la Galactis care au fost sterse de pe net.
  Le gasiti si pe blog-ul meu ca articol preluat de la Marius
  https://gandestepozitiv2014.blogspot.ro/2015/10/amun-misterul-unei-sublime-fiinte.html

  Black Projects si Tehnologia Energiei Libere
  https://www.youtube.com/watch?v=phK3RDS1XpI&list=PLsr1cxwtHryavGcuoOw7DkN1vd0p2YX7R&index=1

  Cometa Ison Evenimentul Adevarul despre ele
  https://www.youtube.com/watch?v=2NHku2LiOlM&index=2&list=PLsr1cxwtHryavGcuoOw7DkN1vd0p2YX7R

  Conflictul din spatiu Conflict in Space
  https://www.youtube.com/watch?v=POTHm-aEGUs&index=5&list=PLsr1cxwtHryavGcuoOw7DkN1vd0p2YX7R

  Cronovizorul eteric The Etheric Chronovisor
  https://www.youtube.com/watch?v=mEQSBhEd_Lo&index=7&list=PLsr1cxwtHryavGcuoOw7DkN1vd0p2YX7R

  Nava lenticulara The Lenticular Spacecraft
  https://www.youtube.com/watch?v=hA6vC9M4B1Y&index=6&list=PLsr1cxwtHryavGcuoOw7DkN1vd0p2YX7R

  Portalul - The Portal
  https://www.youtube.com/watch?v=1EPQ7F3MVLo&list=PLsr1cxwtHryavGcuoOw7DkN1vd0p2YX7R&index=3

  TERRA GALACTICA Ep 1
  https://www.youtube.com/watch?v=8ZJGkML-3lc&index=4&list=PLsr1cxwtHryavGcuoOw7DkN1vd0p2YX7R

  RăspundețiȘtergere
 13. https://www.youtube.com/playlist?list=PLsr1cxwtHryavGcuoOw7DkN1vd0p2YX7R

  RăspundețiȘtergere

Va rog comentariile sa se refere la subiectul articolului si fara cuvinte vulgare. Criticile sunt admise dar sa fie creative si spre schimbare pozitiva. Comentariile carcotasilor si postacilor platiti vor fi sterse. Acest blog nu este retea de socializare.