marți, 12 mai 2015

Capitalismul și Statul polițienesc global: Criza umanității și spectrul fascismului în secolul 21


Sistemul capitalist mondial se confruntă fără îndoială cu cea mai gravă criză din istoria sa de 500 ani. Capitalismul mondial a cunoscut o restructurare profundă, prin globalizare în ultimele decenii și a fost transformat într-un mod care-l face fundamental diferit față de cel anterior. În mod similar, criza actuală prezintă caracteristici care o diferențiază de crizele anterioare ale sistemului și ridică miza pentru umanitate.
Dacă vrem să evităm rezultatele dezastruoase trebuie să înțelegem atât natura noului capitalism global cât și natura crizei. Analiza globalizării capitaliste prevede un șablon pentru sondarea unor game largi de procese sociale, politice, culturale și ideologice, în acest secol 21. Urmându-l pe Marx, dorim să ne concentrăm pe dinamica internă a capitalismului pentru a înțelege criza. Și urmând perspectivele capitalismului global, vrem să vedem cum acesta a evoluat calitativ în ultimele decenii.
Criza la nivel de sistem cu care ne confruntăm nu este o repetare a unor episoade, precum cea a anilor 1930 sau 1970, tocmai pentru că capitalismul este fundamental diferit în secolul 21. Globalizarea constituie calitativ, o nouă epocă în evoluția continuă și deschisă a capitalismului mondial, marcat de o serie de schimbări calitative în sistemul capitalist și articulații noi de putere socială. Putem sublinia patru aspecte unice pentru această epocă :

    În primul rând este creșterea de capital cu adevărat transnațională și o nouă producție la nivel mondial și a sistemului financiar în care au fost integrate toate națiunile și o mare parte din omenire, în mod direct sau indirect. Am trecut de la o economie mondială, în care țări și regiuni au fost legate între ele prin intermediul comerțului și fluxurilor financiare, într-o piață internațională integrată, la o economie globală, în care națiunile sunt legate fiecare mai organic prin transnaționalizarea procesului de producție , de finanțare, și a circuitelor de acumulare de capital. Nici un stat-națiune nu poate rămâne izolat de economia mondială sau să prevină pătrunderea suprastructurii sociale, politice și culturale ale capitalismului global.

    Al doilea este apariția și ridicarea Clasei Capitaliste Transnaționale (CCT), un grup care a atras contingentele din majoritatea țărilor din întreaga lume, Nord și Sud, precum a și încercat să se poziționeze ca o clasă conducătoare globală. Această CCT este facțiunea hegemonică de capital la scară mondială.

    În al treilea rând este ridicarea Aparatului Transnațional de Stat (ATS). ATS este constituit ca o rețea liberă formată din organizațiile trans și supranaționale, împreună cu statele naționale. Funcționează pentru a organiza condițiile pentru acumularea transnațională. CCT încearcă să organizeze și să exercite instituțional puterea acestei clase prin aparatul ATS.

    În al patrulea rând sunt relații noi de inegalitate, dominație și exploatare în societatea globală, inclusiv o importanță tot mai mare a inegalităților sociale și de clasă transnaționale în raport cu inegalitățile nord-sud.

      Crizele ciclice, structurale și sistemice  
Majoritatea comentatorilor cu privire la criza contemporană se referă la "Marea Recesiune" a anului 2008 și urmările acesteia. Cu toate acestea, originile cauzale ale crizei globale se regăsesc în supra-acumulare și de asemenea, în contradicții ale puterii de stat, sau în ceea ce marxiștii numesc contradicțiile interne ale sistemului capitalist. Mai mult decât atât, deoarece sistemul este acum global, criza într-un singur loc tinde să reprezinte criză pentru sistem în ansamblul său. Sistemul nu se poate extinde, deoarece marginalizând o parte semnificativă a omenirii de la participarea productivă directă, presiunea descendentă asupra salariilor și a consumului popular în întreaga lume, precum și polarizarea veniturilor, a redus capacitatea pieței mondiale de-a absorbi producția mondială. În același timp, având în vedere configurația deosebită a forțelor sociale și de clasă și corelarea acestor forțe la nivel mondial, statele naționale sunt greu de presat pentru a reglementa tranzacțiile circuitelor naționale de acumulare și cu decalaj în contradicțiile explozive construite în sistem.

Este criză ciclică, structurală, sau sistemică? Crizele ciclice sunt recurente la capitalism aproximativ o dată la fiecare 10 ani și implică recesiunile care  acționează ca mecanisme de auto-corectare, fără nici o restructurare majoră a sistemului. Recesiunilor de la începutul anilor 1980, începutul anilor 1990, și din 2001 au fost crize ciclice. În schimb, criza din 2008 a semnalat glisarea într-o criză structurală. Crizele structurale reflectă contradicții profunde, care pot fi rezolvate numai printr-o restructurare majoră a sistemului. Criza structurală din anii 1970 a fost rezolvată prin globalizarea capitalistă. Înainte de aceasta, criza structurală din anii 1930 a fost rezolvată prin crearea unui nou model de capitalism redistributiv, și înainte de aceasta criza structurală din 1870 a dus la dezvoltarea capitalismului corporatist. O criză sistemică presupune înlocuirea unui sistem cu un sistem complet nou sau un colaps pur și simplu. O criză structurală deschide posibilitatea pentru o criză sistemică. Dar dacă este de fapt un bulgăre de zăpadă într-o criză sistemică - în acest caz, ori capitalismul cedează pentru a fi înlocuit ori civilizația globală se prăbușește - nu este predeterminată și depinde în întregime de răspunsul forțelor sociale și politice la criză și la situații neprevăzute istorice care nu sunt ușor de prognozat. Acesta este un moment istoric de incertitudine extremă, în care răspunsurile colective ale forțelor sociale și de clasă distincte la criză sunt în mare flux.

Prin urmare, conceptul meu de criză globală este mai larg decât financiară. Există dimensiuni multiple și reciproc constitutive - economice, sociale, politice, culturale, ideologice și ecologice, să nu mai vorbim de criza existențială a conștiinței, a valorilor și ființei noastre. Există o criză a polarizării sociale. Sistemul nu poate satisface nevoile sau asigura supraviețuirea a milioane de oameni, poate o majoritate a umanității. Există criza de legitimitate a statului și a autorității politice, sau de hegemonie și dominație. Statele naționale se confruntă cu spirala crizei de legitimitate, deoarece nu îndeplinesc nemulțumirile sociale legate de locuri de muncă iar clasele populare se confruntă cu o mobilitate descendentă, șomaj, nesiguranță sporită și greutăți mari. Legitimitatea sistemului a fost tot mai contestată de milioane, poate chiar miliarde de oameni din întreaga lume, și se confruntă cu provocări extinse anti-hegemonice. Elitele mondiale au fost în imposibilitatea de a contracara această erodare a autorității sistemului în fața presiunilor peste tot în lume, pentru o economie globală morală.

Și un voal care învăluie toate aceste dimensiuni este o criză de sustenabilitate înrădăcinată în holocaust ecologic care a început deja, exprimată în schimbările climatice și prăbușirea iminentă a sistemelor agricole centralizate în mai multe regiuni ale lumii, printre alți indicatori. Este o criză a umanității, adică o criză de proporții sistemice, amenințând capacitatea a miliarde de oameni de a supraviețui, și creșterea spectrului de colaps al civilizației mondiale și degenerarea într-o nouă "Eră a Intunericului"-2. Această criză a omenirii împărtășește o serie de aspecte cu crize structurale anterioare, dar există, de asemenea mai multe caracteristici unice până în prezent:
1.     Sistemul ajunge rapid la limitele ecologice ale reproducerii sale. Capitalismul global acum, a ajuns să aducă ceea ce ar fi a șasea dispariție în masă din istoria cunoscută a vieții pe Pământ. Această extincție în masă nu ar fi cauzată de o catastrofă naturală, cum ar fi un impact cu un meteorit sau de modificări evolutive, cum ar fi sfârșitul printr-o eră glaciară, ci de activitatea umană intenționată. Potrivit oamenilor de știință din domeniul mediului există nouă "granițe planetare" cruciale pentru menținerea unui sistem de mediu pe pământ în care oamenii pot exista, dintre care 4 se confruntă în acest moment cu debutul degradării ireversibile a mediului iar 3 dintre ele (schimbările climatice, ciclul azotului, și pierderea biodiversității) sunt "puncte de basculare", ceea ce înseamnă că aceste procese au trecut deja limitele lor planetare.
2.     Amploarea mijloacelor de violență și control social este fără precedent, cum este concentrarea mijloacelor de comunicare la nivel mondial, de producție simbolică și de circulație în mâinile a foarte puține grupuri puternice. Războaie computerizate, drone, bombe inteligente, Star Wars, și așa mai departe, au schimbat fața războiului. Războiul a devenit normalizat și motivat pentru cei care nu au fost implicați direct într-o agresiune armată. În același timp, am ajuns la societatea de supraveghere globală și era de control a gândirii de către cei care controlează fluxurile globale de comunicare, imagini și producția simbolică. Lumea lui Edward Snowden este lumea lui George Orwell; 1984 a sosit;
3.     Capitalismul își atinge limitele aparente în expansiunea extinsă. Nu mai există noi teritorii de importanță, care pot fi integrate în capitalismul mondial, de-ruralizarea este acum foarte avansată, iar marfa de la țară și din spații pre- și non-capitaliste s-a intensificat, asta este, convertită în casa de modă din spații de capital, astfel încât expansiunea intensivă ajunge la  adâncimi niciodată văzute înainte. Capitalismul trebuie să se extindă sau să colapseze? Cum sau unde se va mai extinde?
4.     Există apariția unui excedent mare a populației ce locuiește pe o "planetă de mahalale," înstrăinată de economia productivă, marginalizată, și sub rezerva sistemelor sofisticate de control social și distrugere - la un ciclu de moarte, de deposedare, exploatare și excludere. Aceasta include complexe  industriale și de imigranți de detenție, poliție omniprezentă, pază militarizată, și așa mai departe;
5.     Există o conciliere între economia globalizată și statul-națiune bazat pe sistemul autorității politice. Aparatul de stat transnațional este incipient și nu a fost în măsură să joace rolul de ceea ce sociologii numesc "hegemon", sau un stat-națiune conducător, care are suficientă putere și autoritate de a organiza și a stabiliza sistemul. Răspândirea armelor de distrugere în masă și militarizarea fără precedent a vieții sociale și conflictele de pe tot globul face greu de imaginat că sistemul poate veni sub orice autoritate politică stabilă care să asigure reproducția.

Statul global polițienesc
Cum au răspuns forțele sociale și politice la nivel mondial la criză? Criza a dus la o polarizare politică rapidă în societatea globală. Atât forțele de dreapta cât și cele de stânga sunt ascendente. Trei răspunsuri par a fi în litigiu.
Unul este ceea ce am putea numi "reformismul de sus." Acest reformism elită are ca scop stabilizarea sistemului, salvarea sistemului în sine. Cu toate acestea, în anii de după 2008, se pare că acești reformatori nu sunt capabili (sau nu doresc) să prevaleze asupra puterii capitalului financiar transnațional. Un al doilea răspuns este popular, la nivel local și rezistență de jos. Că conflicte sociale și politice escaladează în întreaga lume, se pare că există o revoltă la nivel mondial ce se dezvoltă de jos. În timp ce astfel de rezistență apare insurgentă în urma anului 2008, este răspândită foarte inegal între țări și regiuni și se confruntă cu multe probleme și provocări.

In acest context, o altă reacție este reapariția fascismului secolului 21. Ultra-dreapta este o forță insurgentă în multe țări. În linii mari, acest proiect urmărește să fuzioneze puterea politică reacționară cu capitalul transnațional și să organizeze o bază de masă în rândul sectoarelor privilegiate istoric al clasei muncitoare la nivel global - cum ar fi muncitorii albi din nord și straturile de mijloc din sud - care se confruntă acum cu sporită insecuritate și spectrul mobilității descendente. Aceasta implică militarism, masculinizarea extremă, homofobie, rasism și mobilizare rasistă, inclusiv căutarea de țapi ispășitori, cum ar fi muncitorii imigranți, iar în Occident musulmanii. Fascismul sec. al-XXI-lea evocă ideologii mistificatoare,  care implică de multe ori rasă / supremație a culturii și xenofobie, îmbrățișând un trecut idealizat și mitic. Cultura neo-fascistă normalizează și aduce într-o lumină favorabilă războiul și violența socială, și într-adevăr, generează o fascinație a dominației, care este portretizată chiar eroic.

Nevoia de grupuri dominante în întreaga lume asigură un control pe scară largă, a organizațiilor sociale de masă și a surplusului populației lumii și a forțelor rebele de jos care dau un impuls puternic pentru proiectele fasciste ale secolului 21. Pur și simplu imensele inegalități structurale ale politicii economice globale pot fi mai ușor menținute prin mecanisme consensuale de control social. Am fost martorii tranziției de la asistență socială la control social de stat în întreaga lume. Am intrat într-o perioadă de transformări mari, schimbări însemnate și incertitudini. Singura soluție viabilă la criza capitalismului global este o redistribuire masivă a bogăției și puterii în jos spre majoritatea slabă a omenirii de-a lungul unui socialism democratic al secolului 21, în care omenirea să nu mai fie în război cu ea însăși și cu natura.
    
           Sursa : http://www.globalresearch.ca


      Drum drept spre Lumină !    

2 comentarii:

 1. Traim la nebuni si noi ne simtim bine! Am fost ametiti atit de bine ca nu mai stim ce facem si de ce traim!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tocmai asta este rolul nostru aici. Sa ne trezim, apoi sa ne luam viata in propriile maini si sa o traim in mod constient si apoi sa contribuim la trezirea celorlalti si ridicarea diamantului din mocirla, adica sa reconstruim totul dupa principii divine si in consens cu TOTI SUNTEM UNUL.
   Numai bine

   Ștergere

Va rog comentariile sa se refere la subiectul articolului si fara cuvinte vulgare. Criticile sunt admise dar sa fie creative si spre schimbare pozitiva. Comentariile carcotasilor si postacilor platiti vor fi sterse. Acest blog nu este retea de socializare.